انتخاب هوشمند گیج فشار گاز

مشخصات :
تصویر انتخاب هوشمند گیج فشار گاز
تصویر انتخاب هوشمند گیج فشار گاز
تصویر انتخاب هوشمند گیج فشار گاز

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش برند قطر صفحه بازه فشار واحد نوع رزوه قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
ritherm 160mbar/63mm
Ritherm 63 میلی متر 0 تا 160 میلی بار mmH2O ، mbar هوا "1/4 BSP
€۱۸/۲۲
ritherm 250mbar/100mm
Ritherm 100 میلی متر 0 تا 250 میلی بار mmH2O ، mbar هوا "1/2 BSP
€۳۰/۳۷
ritherm 160mbar/100mm
Ritherm 100 میلی متر 0 تا 160 میلی بار mmH2O ، mbar هوا "1/2 BSP
€۳۰/۳۷
ST 600mbar/100mm
ST 100 میلی متر 0 تا 600 میلی بار mbar هوا "1/2 BSP
€۳۴/۲۶
ST 250mbar/100mm
ST 100 میلی متر 0 تا 250 میلی بار mbar هوا "1/2 BSP
€۳۴/۲۶
ST 2.5bar/100mm
ST 100 میلی متر 0 تا 2.5 بار psi ، bar هوا "1/2 BSP
€۹/۱۹
ST 10bar/60mm
ST 60 میلی متر 0 تا 10 بار psi ، bar هوا "1/4 BSP
€۴/۳۶
PAKKENS 0/4bar-psi 100mm 1/2bsp
PAKKENS 100 میلی متر 0 تا 4 بار psi ، bar هوا "1/2 BSP
€۲۲/۴۳
نظر خودتان را بنویسد