انتخاب هوشمند شیلنگ گاز مشعل

مشخصات :

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش کاربرد نوع ابعاد نوع اتصال قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
Gas hose 1/2
انتقال گاز مشعل یک سر مهره یک سر مغزی 700میلی متر 1/2 اینچ
€۳/۴۳
Gas hose 1
انتقال گاز مشعل یک سر مهره یک سر مغزی 700میلی متر 1 اینچ
€۸/۷۲
Gas hose 3/4
انتقال گاز مشعل یک سر مهره یک سر مغزی 700میلی متر 3/4 اینچ
€۵/۶۱
نظر خودتان را بنویسد