آیین نامه مقررات ایمنی

آیین نامه مقررات ایمنی

قوانين و مقررات ايمني عمومي در شرکت فولاد مبارکه - كاركنان موظف هستند كليه مقررات و قوانين ايمني شركت را رعايت نمايند كه برخي از آنها به شرح زير مي باشد : - لازم اسـت کليه کارکنان به منظور حفظ سلامتي و ايمني خود و ديگران قبل از اقدام به هرگونه فعاليتي،از دستورالعملهاي مرتبط استفاده و حداکثر مراقبت و تدابير ايمني لازم را لحاظ نمايند.

نظر خود را بنویسید

Blog.Comments