کفشک فولادی با جانمایی جزئیات 3SU

Die Set Unit

مشخصات :

● جنس صفحه : 1.1730
● دقت یک قالب از کفشک و راهنمای آن شروع می شود
در ساختار نشان داده شده در شکل روبرو، سعی شده تمامی نیازهای اساسی در یک قالب مرحله ای برای تولید در حجم بالا پیش بینی شود.
جبران کننده ها و فضا دهنده ها باعث می شوند قالب در دراز مدت براحتی قابل اصلاح ارتفاع در نگهداری و تعمیرات باشد.
توخالی بودن میله های راهنما باعث کاهش اینرسی در مجموعه شده كه جهت تولید درسرعتهای بالا بسیار مناسب است.

تصویر کفشک فولادی با جانمایی جزئیات 3SU
تصویر کفشک فولادی با جانمایی جزئیات 3SU
تصویر کفشک فولادی با جانمایی جزئیات 3SU
تصویر کفشک فولادی با جانمایی جزئیات 3SU
در حال بارگیری محصولات...

نکته ها:


● ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.

● برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.

● تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.

● ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.

نظر خودتان را بنویسد