ميله راهنما D022

Guide Pillar For Large Tools

مشخصات :

● جنس: فولاد ، سخت شده
● DIN 9833/ISO 9182-3
● سختی سطح:2+60 HRC
● عمق نفوذ سختی: 1.5mm
● تا قطر 80 ميليمتر بدون سوراخ ميباشد.
● همچنين برای قطر 80 ميليمتر يک رزوه M12 برای حمل تعبيه شده است.
● از قطر 100 ميليمتر به بالا يک سوراخ در مرکز قطعه به همراه دو عدد رزوه M12 تعبيه شده است.
● توصيه می شود اين ميله راهنما با بوشهای گرافيت دار كد D046 و D043 استفاده گردد.

تصویر ميله راهنما D022
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
فایل سه بعدی CATPart برای ميله راهنما D022 d022-catpart.rar 107.9 KB پاییز 1401
فایل سه بعدی STP برای ميله راهنما D022 d022-stp.rar 507.2 KB پاییز 1401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l d3 d5 r l4 l2 l6 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
D022/24 x 125
24 125 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/24 x 140
24 140 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/24 x 160
24 160 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/24 x 180
24 180 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/24 x 200
24 200 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/24 x 224
24 224 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/25 x 125
25 125 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/25 x 140
25 140 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/25 x 160
25 160 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/25 x 180
25 180 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/25 x 200
25 200 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/25 x 224
25 224 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/30 x 125
30 125 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/30 x 140
30 140 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/30 x 160
30 160 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/30 x 180
30 180 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/30 x 200
30 200 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/30 x 224
30 224 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/30 x 250
30 250 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/32 x 125
32 125 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/32 x 140
32 140 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/32 x 160
32 160 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/32 x 180
32 180 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/32 x 200
32 200 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/32 x 224
32 224 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/32 x 250
32 250 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/38 x 140
38 140 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/38 x 160
38 160 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/38 x 180
38 180 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/38 x 200
38 200 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/38 x 224
38 224 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/38 x 250
38 250 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/38 x 280
38 280 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/40 x 140
40 140 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/40 x 160
40 160 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/40 x 180
40 180 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/40 x 200
40 200 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/40 x 224
40 224 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/40 x 250
40 250 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/40 x 280
40 280 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/48 x 160
48 160 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/48 x 180
48 180 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/48 x 200
48 200 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/48 x 224
48 224 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/48 x 250
48 250 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/48 x 280
48 280 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/48 x 315
48 315 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/48 x 355
48 355 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/50 x 160
50 160 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/50 x 180
50 180 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/50 x 200
50 200 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/50 x 224
50 224 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/50 x 250
50 250 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/50 x 280
50 280 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/50 x 315
50 315 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/50 x 355
50 355 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/60 x 180
60 180 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/60 x 200
60 200 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/60 x 224
60 224 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/60 x 250
60 250 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/60 x 280
60 280 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/60 x 315
60 315 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/60 x 400
60 400 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/60 x 355
60 355 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/63 x 180
63 180 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/63 x 200
63 200 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/63 x 224
63 224 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/63 x 250
63 250 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/63 x 315
63 315 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/63 x 355
63 355 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/63 x 400
63 400 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/63 x 280
63 280 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/80 x 224
80 224 - - 3 10 86 4
تماس بگیرید
D022/80 x 250
80 250 - - 3 10 86 4
تماس بگیرید
D022/80 x 280
80 280 - - 3 10 86 4
تماس بگیرید
D022/80 x 315
80 315 - - 3 10 86 4
تماس بگیرید
D022/80 x 355
80 355 - - 3 10 86 4
تماس بگیرید
D022/80 x 400
80 400 - - 3 10 86 4
تماس بگیرید
D022/80 x 450
80 450 - - 3 10 86 4
تماس بگیرید
D022/80 x 500
80 500 - - 3 10 86 4
تماس بگیرید
D022/100 x 250
100 250 50 72 3 10 106 4
تماس بگیرید
D022/100 x 280
100 280 50 72 3 10 106 4
تماس بگیرید
D022/100 x 315
100 315 50 72 3 10 106 4
تماس بگیرید
D022/100 x 355
100 355 50 72 3 10 106 4
تماس بگیرید
D022/100 x 400
100 400 50 72 3 10 106 4
تماس بگیرید
D022/100 x 450
100 450 50 72 3 10 106 4
تماس بگیرید
D022/100 x 500
100 500 50 72 3 10 106 4
تماس بگیرید
D022/125 x 315
125 315 65 90 4 12 126 5
تماس بگیرید
D022/125 x 355
125 355 65 90 4 12 126 5
تماس بگیرید
D022/125 x 400
125 400 65 90 4 12 126 5
تماس بگیرید
D022/125 x 450
125 450 65 90 4 12 126 5
تماس بگیرید
D022/125 x 500
125 500 65 90 4 12 126 5
تماس بگیرید
D022/160 x 400
160 400 95 132 4 12 166 5
تماس بگیرید
D022/160 x 450
160 450 95 132 4 12 166 5
تماس بگیرید
D022/160 x 500
160 500 95 132 4 12 166 5
تماس بگیرید
D022/160 x 560
160 560 95 132 4 12 166 5
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد