انتخاب هوشمند شیر های دستی اهرمی

مشخصات :
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
کاتالوگ کنترل های خط گاز مشعل gas-controls.pdf 3.7 MB پاییز 1401
کاتالوگ شیر دستی اهرمی lever-hand-valve.pdf 1 MB
راهنمای شیر دستی اهرمی SET271 SET271 DN40،DN50.pdf 424.8 KB پاییز 1401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
SET271/DN40/5/T4
شیر دستی اهرمی DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار
€۴۴/۷۹
€۴۳/۶۷
SET271/DN50/5/T4
شیر دستی اهرمی DN50 (Rp 2) تا 5 بار
€۴۴/۷۹
€۴۳/۶۷
SET271/DN40/5/T34
شیر دستی اهرمی DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار
€۰/۰۰
SET271/DN40/6/T4
شیر دستی اهرمی DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار
€۰/۰۰
SET271/DN40/6/T34
شیر دستی اهرمی DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار
€۰/۰۰
SET271/DN50/5/T34
شیر دستی اهرمی DN50 (Rp 2) تا 5 بار
€۰/۰۰
SET271/DN50/6/T4
شیر دستی اهرمی DN50 (Rp 2) تا 6 بار
€۰/۰۰
SET271/DN50/6/T34
شیر دستی اهرمی DN50 (Rp 2) تا 6 بار
€۰/۰۰
نظر خودتان را بنویسد