کلاچ دستگاه قلاویززن

Tap Holder

технические характеристики продукта :

کلاچ دستگاه قلاویز زن جهت گرفتن قلاویزها با استاندارد DIN مناسب است، در سایزهای کوچک امکان تنطیم گشتاور به صورت مکانیکی و با شل و سفت کردن کلاچ قابل انجام است.

Таблица ниже умная. Используйте ползунок в первой строке каждого столбца, чтобы найти нужный продукт.

Код для заказа سایز های Цена Добавить в корзину
TAP19
2، 3، 4، 6(6_4.5)، 8، 10، 12، 14 و 16
1 043,50 ₽
TAP31
6(6_4.5)، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 24(26-22)، 27، 32(32-29)، 33، 36(36-35)
1 391,50 ₽
reviews.write