انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

ضمن تشکر از بازدید شما، خواهشمندیم به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید.

نظرات ارسالی از جانب کاربران، توسط مدیریت شرکت بررسی شده و در اسرع وقت نسبت به بهبود کیفیت خدمات اقدام خواهد شد.

 

(اختیاری)
(اختیاری)
(اختیاری)
(اختیاری)