مجموعه محصولات

قطعات پیش ساخته

کفشک، میله راهنما، بوش گرافیتی، سنبه، روبند، پیچ تی مشاهده محصولات
بوش راهنما، میله راهنما
 
مجموعه محصولات

کنترل های خط گاز مشعل

مشاهده محصولات
رگلاتور گاز
 
مجموعه محصولات

قطعات لوازم گازسوز

شیربرقی، بالانسر، فیلتر، رگلاتور گاز مایع مشاهده محصولات
محصولات قطعات لوازم گازسوز
 
مجموعه محصولات

ماشین و تجهیزات

قلاویززن، پرس، صفحه مگنت، مغناطیس زدا، پخ زن مشاهده محصولات
پرس
۰

سال تجربه کاری

بیش از ۰ میلیون

محصول عرضه شده در سه سال گذشته

۰

محصول عرضه شده در سال جاری

۰

نیروی انسانی