تماس با ما

قطعات پیش ساخته

تصویر قطعات پیش ساخته

خانم ناهید علوی

مدیر فروش قطعات پیش ساخته

داخلی 330

 

031-45644664-5

تلفن همراه

 

09134055230   

همکاری با ستاک 15 سال

 

آقای حمید عابدی (امور عوامل فروش)

کارشناس فروش قطعات پیش ساخته

داخلی 326

 

031-45644664-5

تلفن همراه

 

09134255234   

همکاری با ستاک 12 سال

پذیرش عامل فروش
 
 

کنترل های خط گاز مشعل

تصویر کنترل های خط گاز مشعل

آقای سید روح الله مکبر

مدیر فروش کنترل های خط گاز مشعل

داخلی 248

 

031-45644366-8

تلفن همراه

 

09134255233   

همکاری با ستاک 12 سال

 

آقای وحید جوانی

کارشناس فروش کنترل های خط گاز مشعل

داخلی 249

 

031-45644366-8

تلفن همراه

 

09134255226   

همکاری با ستاک 3 سال

 

قطعات لوازم گازسوز

تصویر قطعات لوازم گازسوز

آقای علی خسروی

مدیر فروش قطعات لوازم گازسوز

داخلی 219

 

031-45644366-8

تلفن همراه

 

09134055244   

همکاری با ستاک 2 سال

 

ماشین و تجهیزات

تصویر ماشین و تجهیزات

آقای مسعود محمدی

مدیر فروش ماشین و تجهیزات

داخلی 122

 

031-33863430

تلفن همراه

 

09134055226   

همکاری با ستاک 12 سال

پذیرش عامل فروش
 

آقای محمد محمدی

کارشناس فروش ماشین و تجهیزات

داخلی 121

 

031-33863430

تلفن همراه

 

09103204460   

همکاری با ستاک 1 سال

تیم پشتیبانی فنی سایت
آقای محمد مهدی پورحاجی
پشتیبان
قطعات پیش ساخته

تلفن همراه : 09102296673
تماس از طریق واتساپ تماس از طریق واتساپ
 
آقای سید ابوالفضل رزم آئین
مدیر سایت و پشتیبان
کنترل های خط گاز مشعل

تلفن همراه : 09102296673
تماس از طریق واتساپ تماس از طریق واتساپ
 
آقای حامد کوثری
پشتیبان
قطعات لوازم گازسوز

تلفن همراه : 09102296673
تماس از طریق واتساپ تماس از طریق واتساپ
 
آقای عارف بیرانوند
پشتیبان
ماشین و تجهیزات

تلفن همراه : 09102296673
تماس از طریق واتساپ تماس از طریق واتساپ

  دفتر مرکزی

ایران ، اصفهان ، شهرک صنعتی امیرکبیر ، خیابان عطاءالملک ، بین بلوک 23 و 24

  کد پستی:

81951-43438

  تلفن تماس:

031-33863430

  فکس :

031-33861700

داخلی 104

  کارخانه 1

اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، شیخ بهایی پنجم ، شماره 158

کد پستی:

8333114851

  تلفن تماس:

031-45643048-9

  فکس :

داخلی 333

  کارخانه 2

اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، مقابل شیخ بهایی پنجم ، شماره 412

کد پستی:

8333116138

  تلفن تماس:

031-45644662-3

  فکس :

داخلی 250