تماس با ما

قطعات پیش ساخته

macbook

ناهید علوی

مدیر فروش قطعات پیش ساخته

داخلی ۳۳۰

 

031-45644664-5

تلفن همراه

 

09134055230

همکاری با ستاک 17 سال

 

حمید عابدی (امور عوامل فروش)

کارشناس فروش قطعات پیش ساخته

داخلی 326

 

031-45644664-5

تلفن همراه

 

09134255234

همکاری با ستاک 13 سال

پذیرش عامل فروش
 
 

کنترل های خط گاز مشعل

macbook

وحید جوانی

مدیر فروش کنترل های خط گاز مشعل

داخلی 248

 

031-45644366-8

تلفن همراه

 

09134255233

همکاری با ستاک 5 سال

 

قطعات لوازم گازسوز

macbook

علی خسروی

مدیر فروش قطعات لوازم گازسوز

داخلی 219

 

031-45644366-8

تلفن همراه

 

09134055244

همکاری با ستاک 3 سال

 

مهرزاد کاظمی

کارشناس فروش قطعات لوازم گازسوز

داخلی 237

 

031-45644366-8

تلفن همراه

 

09134055244

همکاری با ستاک 2 سال

 

ماشین و تجهیزات

macbook

مسعود محمدی

مدیر فروش ماشین و تجهیزات

داخلی 122

 

031-33863430

تلفن همراه

 

09134055226

همکاری با ستاک 17 سال

پذیرش عامل فروش

  دفتر مرکزی

ایران ، اصفهان ، شهرک صنعتی امیرکبیر ، خیابان عطاءالملک ، بین بلوک 23 و 24

  کد پستی:

8195143438

  تلفن تماس:

031-33863430

  فکس :

031-33861700

داخلی 104

  کارخانه 1

اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، شیخ بهایی پنجم ، شماره 158

کد پستی:

8333116138

  تلفن تماس:

031-45643048-9

  فکس :

داخلی 333

  کارخانه 2

اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، مقابل شیخ بهایی پنجم ، شماره 412

کد پستی:

8333114851

  تلفن تماس:

031-45644662-3

  فکس :

داخلی 250