مماس یاب

Product specifications :

مماس یاب بوقی نوری کاربرد بسیار زیادی در صنعت دارند و به دلیل دقت بالای مماس یاب های بوقی نوری می باشد. البته مماس یاب های مکانیکی هم از دقت خوبی برخورد است.

Start order request
Sharing
Picture of مماس یاب
Picture of مماس یاب
در حال بارگیری محصولات...
Write your own review

reviews.write.description