قطعات پیش ساخته قالب های تزریق

 • بدنه قالب M1616

  ● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

    فایل STP   فایل CATPart

  ...
 • بوش تزریق D511

  ● جنس:
  55±2HRC / ~1.6582
  ● DIN 16752-D


    فایل STP   فایل CATPart

 • بوش راهنما D10

  ● جنس: 1.7131~ | 720HV
  ● DIN 16761-C


    فایل STP   فایل CATPart

  ...
 • شیر سوزنی (هوای فشرده) D566

  ● سامانه های شیر سوزنی ابزاری مهم در کنترل فرآیند تزریق گرم است. این شیرها با باز و بسته کردن مدخل نازل ویژگی های برجسته ای به قطعات تولیدی و فرآیند می دهد. برخی از ویژگی های این سیستم عبارتند از:
  1 ) اطمینان از سرریز نشدن ناخواسته مواد به حفره.
  2 ) قطع ارتباط مواد داخل نازل با قطعه.
  3 ) امکان دستیابی به سطوح با کیفیت تر قطعه.
  4 ) مخفی تر شدن اثر تزریق.
  5 ) امکان حذف سردجوشی در قطعات بزرگ که با چند نازل پُر می شوند.
  6 ) دستیابی به کیفیت مطلوب برای قطعات بزرگ و پیچیده با امکان انتخاب ترتیب و ایجاد توالی در باز و بسته کردن نازل ها.
  7 ) کاهش فشار تزریق
  8 ) کاهش زمان تزریق

 • صفحه B6

  ● جنس:1.0037

    فایل STP   فایل CATPart

 • صفحه B7    فایل STP   فایل CATPart

  ...
 • صفحه B8

  ● جنس:1.0037

    فایل STP   فایل CATPart

  ...
 • صفحه B9

  ● جنس:1.0037


    فایل STP   فایل CATPart

  ...
 • صفحه F50

  ● جنس:1.0037
  ● صفحات استاندارد قالبهای تزریق پلاستیک , لاستیک و دایکست که به گونه ای دقتها و تلرانسها لحاظ شده که کاملا مدولار قابل ارائه می باشد.


    فایل STP   فایل CATPart

  ...
 • صفحه F51

  ● جنس:1.0037
  ● صفحات استاندارد قالبهای تزریق پلاستیک , لاستیک و دایکست که به گونه ای دقتها و تلرانسها لحاظ شده که کاملا مدولار قابل ارائه می باشد.


    فایل STP   فایل CATPart

  ...
 • صفحه F60

  ● جنس:1.0037
  ● صفحات استاندارد قالبهای تزریق پلاستیک , لاستیک و دایکست که به گونه ای دقتها و تلرانسها لحاظ شده که کاملا مدولار قابل ارائه می باشد.


    فایل STP   فایل CATPart

  ...
 • صفحه F60/G2

  ● جنس:1.0037
  ● صفحات استاندارد قالبهای تزریق پلاستیک , لاستیک و دایکست که به گونه ای دقتها و تلرانسها لحاظ شده که کاملا مدولار قابل ارائه می باشد.

 • صفحه F70

  ● جنس:1.0037
  ● صفحات استاندارد قالبهای تزریق پلاستیک , لاستیک و دایکست که به گونه ای دقتها و تلرانسها لحاظ شده که کاملا مدولار قابل ارائه می باشد.


    فایل STP   فایل CATPart

  ...
 • صفحه F70/G2

  ● جنس:1.0037
  ● صفحات استاندارد قالبهای تزریق پلاستیک , لاستیک و دایکست که به گونه ای دقتها و تلرانسها لحاظ شده که کاملا مدولار قابل ارائه می باشد.

 • صفحه F80

  ● جنس:2312
  ● M10 : t= 15 , t1=20
  ● M12 : t= 18 , t1=25
  ● M16 : t= 26 , t1=36
  ● M20 : t= 22 , t1=46
  ● صفحات استاندارد قالبهای تزریق پلاستیک , لاستیک و دایکست که به گونه ای دقتها و تلرانسها لحاظ شده که کاملا مدولار قابل ارائه می باشد.


    فایل STP   فایل CATPart

  ...
 • صفحه F90

  * حفره رینگ تنظیم بر اساس سفارش مشتری ایجاد می شود.
  ● جنس:1.0037
  ● صفحات استاندارد قالبهای تزریق پلاستیک , لاستیک و دایکست که به گونه ای دقتها و تلرانسها لحاظ شده که کاملا مدولار قابل ارائه می باشد.


    فایل STP   فایل CATPart

  ...
 • صفحه F91

  ● جنس: 1.0037
  ● صفحات استاندارد قالبهای تزریق پلاستیک , لاستیک و دایکست که به گونه ای دقتها و تلرانسها لحاظ شده که کاملا مدولار قابل ارائه می باشد.


    فایل STP   فایل CATPart

  ...
 • صفحه F95

  ● جنس :1.0037
  ● صفحات استاندارد قالبهای تزریق پلاستیک , لاستیک و دایکست که به گونه ای دقتها و تلرانسها لحاظ شده که کاملا مدولار قابل ارائه می باشد.

 • صفحه F96

  ● جنس:1.0037
  ● صفحات استاندارد قالبهای تزریق پلاستیک , لاستیک و دایکست که به گونه ای دقتها و تلرانسها لحاظ شده که کاملا مدولار قابل ارائه می باشد.

 • فیلتر D563

  ● جنس :
  1/2344
  ● سختی :
  42±2HRC

 • میله راهنما D03

  ● جنس: 1.7131~ | 720HV
  ● DIN 16761-B

  ...
 • نازل های سری رها D5368

  ● جنس بدنه: فولاد گرمکار
  - جنس مغزی طبق سفارش قابل تغییر است.

  ...
 • نازل های سری رها D5369

  ● جنس بدنه: فولاد گرمکار
  - جنس مغزی طبق سفارش قابل تغییر است.

 • نازل های سری رها D5378

  ● جنس بدنه: فولاد گرمکار
  - جنس مغزی طبق سفارش قابل تغییر است.


  ...
 • نازل های سری رها D5379

  ● جنس بدنه: فولاد گرمکار
  - جنس مغزی طبق سفارش قابل تغییر است.


  ...
 • بوش تزریق D51

  ۵ (1)

  ● جنس:
  55±2HRC / ~1.6582
  ● DIN 16752-D