بغل بند

 • بغل بند E3061

  ● حداقل ارتفاع
  ● جنس : فولاد عملیات حرارتی شده
  ● Slot _ شیار مهره T

 • بغل بند E3062

  ● دو طرفه
  ● جنس : فولاد عملیات حرارتی شده
  ● Slot _ شیار مهره T

 • بغل بند E3060

  ● با ارتفاع کم
  ● جنس : فولاد عملیات حرارتی شده
  ● Slot _ شیار مهره T

  ...
 • بغل بند E3064

  ● با فک کم ارتفاع
  ● جنس : چدن ، فولاد عملیات حرارتی شده
  ● Slot _ شیار مهره T

 • بغل بند E3067

  ● با فک بسیار قوی
  ● جنس : چدن، فولاد عملیات حرارتی شده
  ● Slot _ شیار مهره T

  ...
 • تکیه گاه بغل بند E3068

  ● جنس : چدن
  ● Slot _ شیار مهره T

  ...