کنترل های خط گاز مشعل

 

 • شیر برقی آرام | SET144/SQ/DN15-DN20

  شیر برقی آرام (آرام باز شونده) SET144/SQ عادی بسته بوده و با برق‌دار شدن سیم‌پیچ، باز می‌شود و جریان گاز را برقرار می‌کند. هنگامی که جریان برق قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می‌شود. قطع برق می‌تواند با تحریک سوییچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد.
  • مطابق با استاندارد ملی ایران :6800 ISIRI
  • مطابق با : 13611 EN – 161 EN
  • طبقه بندي نیروی گازبندی : A
  • گروه بندی : گروه 2
  • دامنه دما : 60C تا 20C-
  • نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، گاز شهری
  • ولتاژ و نوع برق تغذیه : 230V /60-50Hz
  • تلرانس مجاز ولتاژ تغذیه : 15- تا 10+ درصد
  • گلند کابل : PG09
  • بیشینه سیکل در ساعت : 100 بار ( 10 ثانیه روشن – 25 ثانیه خاموش )
  • صرفه جویی انرژی : ندارد
  • بیشینه فشار ورودی کاری (P1max) : 200mbar
  • زمان باز شدن : 5s تا 30s
  • زمان بسته شدن : 1s>
  • درجه حفاظت : IP54
  • اتصالات :
  رزوه‌ای
  DN15(RP 1/2)
  DN20(RP 3/4)
  • مطابق استاندارد : ISO1-7 و EN 10226
  • نوع صافی : توری فلزی مطابق با 6800 ISIRI


  ...
 • شیر برقی آرام | SET144/SQ/DN25

  شیر برقی آرام (آرام باز شونده) SET144/SQ عادی بسته بوده و با برق‌دار شدن سیم‌پیچ، باز می‌شود و جریان گاز را برقرار می‌کند. هنگامی که جریان برق قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می‌شود. قطع برق می‌تواند با تحریک سوییچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد.
  کنترل می‌تواند به (ساو) سویچ آشکار ساز وضعیت(بسته یا باز بودن شیر) مجهز شود.


  ...
 • شیر برقی آرام | SET144/SQ/DN40,DN50

  شیر برقی آرام (آرام باز شونده) SET144/SQ عادی بسته بوده و با برق‌دار شدن سیم‌پیچ، باز می‌شود و جریان گاز را برقرار می‌کند. هنگامی که جریان برق قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می‌شود. قطع برق می‌تواند با تحریک سوییچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد.
  کنترل می‌تواند به (ساو) سویچ آشکار ساز وضعیت(بسته یا باز بودن شیر) مجهز شود.
  • دارای نشان استاندارد مطابق با استاندارد ملی : 6800 ISIRI
  • مطابق با : EN 161 – EN 13611
  • طبقه بندی : رده A ، گروه 2
  • دامنه دما :  60C تا 20C-
  • نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، گاز شهری
  • ولتاژ و نوع برق تغذیه : 230V / 50-60Hz~ (این شیر صرفا با برق تک فاز عمل می‌کند)
  • تلرانس مجاز ولتاژ تغذیه : 15- تا 10+ درصد
  • گلند کابل : PG11
  • بیشینه سیکل در ساعت : 90 بار ( 10 ثانیه روشن –30 ثانیه خاموش )
  • صرفه جویی انرژی : در حالت صرفه جویی انرژی، توان مصرفی از 94VA به 25VA کاهش می‌یابد.
  • بیشینه فشار ورودی کاری ( P1max ) : 360 mbar
  • زمان باز شدن : بین 0.5 تا 40 ثانیه با تلرانس %20 در ولتاژ نامی و دمای 25C
  • زمان بسته شدن : 1s>
  • درجه حفاظت : IP65
  • اتصالات
  - رزوه‌ای :
  DN40(RP1 1/2)
  DN50(RP2)
  مطابق استاندارد ISO7-1 و EN 10226 
  - فلانچی :
   40‌DN و 50‌DN مطابق استاندارد ISO7005 و DIN1092-1
  • نوع صافی : توری فلزی مطابق با 6800 ISIRI

  ...
 • شیر برقی آرام | SET144/SQ/DN65-DN80

  شیر برقی آرام (آرام باز شونده) SET144/SQ عادی بسته بوده و با برق‌دار شدن سیم‌پیچ، باز می‌شود و جریان گاز را برقرار می‌کند. هنگامی که جریان برق قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می‌شود. قطع برق می‌تواند با تحریک سوییچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد.
  کنترل می‌تواند به (ساو) سویچ آشکار ساز وضعیت(بسته یا باز بودن شیر) مجهز شود.


 • شیر برقی سریع | SET144/RQ-DN15-DN20

  • مطابق با استاندارد ملی ایران : 6800 ISIRI
  • مطابق با : EN 161 _EN 13611
  • طبقه بندی نیروی گازبندی A
  • گروه بندی گروه 2
  • دامنه دما :  60C تا 20C-
  • نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، گاز شهری
  • ولتاژ و نوع برق تغذیه : 230V / 50-60Hz~
  • تلرانس مجاز ولتاژ تغذیه : 15- تا 10+ درصد
  • گلند کابل : PG09
  • بیشینه سیکل در ساعت : 1800 بار ( 1 ثانیه روشن –1 ثانیه خاموش )
  • صرفه جویی انرژی : دارد
  • بیشینه فشار ورودی کاری ( P1max ) : 200 mbar
  • زمان باز شدن : 1s>
  • زمان بسته شدن : 1s>
  • درجه حفاظت : IP54
  • اتصالات
  رزوه‌ای
  DN15(RP 1/2)
  DN20(RP 3/4)
  مطابق استاندارد EN 10226 و ISO7-1
  • نوع صافی : توری فلزی مطابق با 6800 ISIRI
  • نقاط اندازه گیری فشار : برای نقاط اندازه گیری فشار از رزوه (G1/4) استفاده شده است.

  ...
 • شیر برقی سریع | SET144/RQ/DN25

  شیر برقی سریع (سریع باز شونده) SET144/RQ عادی بسته بوده و با برق‌ دار شدن سیم‌ پیچ، باز می‌ شود و جریان گاز را برقرار می‌کند. هنگامی که جریان برق قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می‌شود. قطع برق می‌تواند با تحریک سوییچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد.
  کنترل می‌تواند به (ساو) سویچ آشکار ساز وضعیت(بسته یا باز بودن شیر) مجهز شود.


  ...
 • شیر برقی سریع | SET144/RQ/DN65-DN80

  شیر برقی سریع(سریع باز شونده) SET144/RQ عادی بسته بوده و با برق‌دار شدن سیم‌پیچ، باز می‌شود و جریان گاز را برقرار می‌کند. هنگامی که جریان برق قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می‌شود. قطع برق می‌تواند با تحریک سوییچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد.
  کنترل می‌تواند به (ساو) سویچ آشکار ساز وضعیت(بسته یا باز بودن شیر) مجهز شود.


  ...
 • شیر اطمینان | SET150

  شیر اطمینان فشار پایین SET150 هنگام افزایش فشار، به صورت خودکار باز شده و با تخلیه قله های فشار به هوای آزاد، فشار خط گاز را مهار می کند. این کنترل به محض کاهش فشار به کمتر از فشار تنظیمی شیر بسته می شود. استفاده از شیر اطمینان هنگامی که سرعت گاز در خط گاز از 30m/s تجاوز کند حتما پیشنهاد می شود.SET150 برای فشار ورودی بیشینه تا 500 میلی بار قابل استفاده است.
  • الزامات کلی مطابق با استاندارد ملی ایران : 22107 INSO
  • مطابق با دستورالعمل داخلی : WI-016
  در تطابق با بند 17-11-2-6 مبحث هفدهم از مقررات ملی ساختمان
  • دامنه دما : 15c- تا 60c
  • نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
  • رزوه اتصالات : DN25 (RP1)
  مطابق با 10226 EN و 1- 7 ISO
  • بیشینه فشار ورودی : 500mbar

  ...
 • شیر اطمینان | SET151

  شیر اطمینان فشار بالا SET151هنگام افزایش فشار بصورت خودکار باز شده و با تخلیه گاز به بیرون، فشار خط را مهار می‌کند.
  برخی از عواملی که ممکن است باعث افزایش غیر مجاز فشار خط گاز شده و شیر اطمینان(تخلیه) مقداری گاز از مسیر خروجی به بیرون منتشر ‌کند عبارتند از:
  - بسته شدن شیر برقی در پایین دست که می‌تواند باعث افزایش فشار گاز محبوس شده ‌گردد.
  - رگلاتور بالا دست فشار قفل نداشته باشد یا فشار قفل آن زیاد باشد. این کنترل با توجه به فنری بودن به محض برگشت فشار به کمتر از حد تنظیم بسته می‌شود. SET151 برای فشار ورودی تا 5 بار قابل استفاده است.
  • الزامات کلی مطابق با استاندارد ملی ایران :22107 INSO
  • مطابق با دستورالعمل داخلی : WI-016
  در تطابق با بند 17-11-2-6 مبحث هفدهم از مقررات ملی ساختمان
  • دامنه دما : 15C- تا 60C
  • نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
  •اتصالات :
  رزوه
  DN25(RP1)
  مطابق با 10226 EN و 1 – 7 ISO
  فلانچ‌ها مطابق با ISO 7005 - PN 16
  5bar :حداکثر فشار ورودی کاری 
  0/3-5bar : دامنه فشار تنظیم

  ...
 • رگلاتور فشار گاز | SET201

  رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET201 با فشار پایداری ورودی 250 میلی بار و فشار ورودی کاری تا 170 میلی بار است. این رگلاتور برای مصرف کننده های کوچک مانند خط پیلوت مشعل کاربرد دارد.
  • دارای نشان استاندارد ملی ایران : 1-6027 INSO (رده A، گروه 2)
  • مطابق با استاندارد : 1-88 EN (رده A، گروه 2)
  • دامنه دما : 60c تا 15c-
  •نوع گا ز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
  • رزوه اتصالات :
  DN15(RP1/2 )
  مطابق با 10226 EN و 1 – 7 ISO
  • بیشینه فشار ورودی کاری (P1max) :  170mbar
  • دامنه تنظیم فشار خروجی (P2) :  30-20mbar
  • فشار پایداری ورودی : 250mbar

 • رگلاتور فشار گاز | SET203

  رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET203 با فشار پایداری ورودی 250 میلی بار و فشار ورودی کاری تا 170 میلی بار است. این رگلاتور برای مصرف کننده های کوچک مانند خط پیلوت مشعل کاربرد دارد.

  ...
 • رگلاتور فشار گاز | SET245

  رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET245 یا رگلاتور فیلتر دار SET245/F با فشار ورودی تا 500 میلی بار است. این محصول برای مصرف کننده های کوچک کاربرد دارد لذا با توجه به دامنه محدود در کیفیت فشار خروجی، قبل از انتخاب، منحنی ظرفیت افت فشار مطالعه شود.

  ...
 • رگلاتور فشار گاز | SET251

  تنظیم کننده فشار گاز SET251 برای فشارهای ورودی تا 500 میلی بار طراحی شده است. این رگلاتور فشار خروجی مشخص و یکنواختی را از کم به زیاد ارائه می دهد.
  • دارای نشان استاندارد ملی ایران : 1 -6027 INSO تا فشار ورودی 500mbar
  • مطابق با استاندارد : 1 -EN88 تا فشار ورودی 500mbar
  • طبقه بندی :
  برای فشار ورودی تا 500mbar و (INSO 6027-1) : رده A - گروه 2
  • دامنه دما : 15c- تا 60c
  • نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
  • اتصالات :
  فلانچ DN80
  فلانچ مطابق استاندارد ISO7005 و DIN1092-4
  • حداکثر فشار ورودی کاری (P1) :  
  دامنه1 :  تا 500mbar

  ...
 • رگلاتور فشار گاز | SET252

  رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET252 و رگلاتور فیلتر دار SET252/F در دامنه فشار های ورودی تا 500mbar و 0.5bar - 1bar و 1bar - 2bar تولید می شود.
  به منظور فلانچ دار کردن کنترل، مشتری باید متناسب با اندازه اتصال (DN) دو سری فلانچ SET952 را نیز سفارش دهد.
  • دارای نشان استاندارد ملی ایران : 1- INSO6027 تا فشار ورودی 500mbar
  • مطابق با استاندارد : 1- EN88 تا فشار ورودی 500mbar
  • مطابق با استاندارد : 2- EN88 0/5-2bar برای فشار ورودی
  • طبقه‌بندی :
  برای فشار ورودی تا INSO6027-1) mbar500) : رده A - گروه 2
  برای فشار ورودی EN88-2) 0/5-2bar) : رده دقت AC20 - رده فشار قفل SG30 - گروه 2
  • دامنه دما : 15c-تا60c
  • نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
  • اتصالات :
  رزوه‌ای
  DN40(RP1 1/2)
  DN50(RP2)
  ISO1-7 و EN 10226 مطابق استاندارد
  فلانچ ها مطابق استاندارد 7005 ISO و 4-1092 DIN
  • حداکثر فشار ورودی کاری (P1)
  • دامنه 1 : تا 500 mbar
  • دامنه 2 : 1 - 0/5 bar
  • دامنه 3 : 2 - 1 bar
  •برای رگلاتور فیلتردار SET252/F
  • صافی : 50 mµ (سایر صافی ها طبق سفارش)
  • مساحت صافی : 15600mm2
  • غبارگیری فیلتر : مطابق با استاندارد EN779
  • جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی
  • طبقه بندی بازده : 5M ( طبق 2012 – EN779 )

  ...
 • رگلاتور فشار گاز | SET252H

  رگلاتور فشار گاز SET252H برای فشار ورودی تا 5 بار قابل استفاده است. این کنترل دارای شیر اطمینان داخلی بوده و فشار خروجی یکنواخت و قابل اعتمادی را از ظرفیت های پایین و بالا تامین می نماید.
  به منظور فلانچ دار کردن کنترل، مشتری باید متناسب با اندازه اتصال (DN) دو سری فلانچ SET952 را نیز سفارش دهد.
  • مطابق با بند 17-11-2-6 مبحث هفدهم از مقررات ملی ساختمان
  • مطابق با استاندارد : EN88-2
  • طبقه بندی :
  رده دقت             AC20
  رده فشار قفل       SG30
  • گروه : 2      (مطابق1- INSO6027   و EN13611)
  • دامنه دما : 15c- تا 60c
  • نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
  • اتصالات :
  رزوه ای
  DN40(Rp1 1/2)
  DN50(Rp2)
  مطابق استاندارد EN 10226 و ISO 7-1
  فلانچ ها مطابق استاندارد ISO7005 و DIN1092-4
  • حداکثر فشار ورودی کاری (P1) :   0/5 - 5 bar
  • ضریب ایمنی :  
  4 = f  ( 4x5=20bar مطابق با 22107 INSO پیوست ج بند 1-6)

  ...
 • رگلاتور - شیر قطع سریع فشار بیشینه | SET852(H)

  واحد رگلاتور - شیر قطع سریع فشار بیشینه شامل یک رگلاتور SET252(H)، یک شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 و اتصالات مسیر اصلی گاز ( فلانچ SET952 و پیچ‌های محکم کننده SET953) و لوله و اتصالات مورد نیاز برای انتقال فشار خروجی و رگلاتور به حسگر شیر قطع سریع می باشد. به منظور فلانچ دار کردن کنترل در ورودی و خروجی، مشتري بايد متناسب با اندازه اتصال (DN)، دو سري فلانچ SET952 سفارش دهد.


  ...
 • شیر دستی اهرمی | SET271

  شیر دستی اهرمی مدل SET271 جریان سیال داخل لوله را قطع و وصل می کند. با توجه به مکانیزم به کار رفته در این شیر، قطع جریان سیال نسبت به شیر های توپی کروی (ربع گرد) سریع تر و راحت تر است. شیر قطع و وصل دستی تا فشار ورودی 5bar قابل استفاده می باشد.
  • الزامات کلی مطابق با استاندارد ملی ایران : INSO22107
  • طبقه بندي نیروی گاز بندی : B مطابق بند 3-8 استاندارد ملیISIRI6800
  • گروه استحکام : 2
  • دامنه دما : 15C- تا 60C
  • نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، گاز شهری، نفتا
  • اتصالات : DN40(RP1 1/2)
  DN50(RP2)
  • مطابق استاندارد : ISO7-1 و EN 10226
  • فلانچ ها مطابق استاندارد : ISO7005 و 4-DIN1092
  حداکثر فشار ورودی کاری (P1)  : تا 5 bar

  ...
 • شیر قطع سریع فشار بیشینه | SET275

  شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 با هدف ایمن سازی، جریان گاز را از بالا دست مسدود می کند. بسته شدن جریان گاز به صورت خودکار وقتی اتفاق می افتد که فشار خط به فشار تنظیم شده در شیر قطع افزایش یابد. پس از بسته شدن، بازنشانی شیر صرفا به صورت دستی و پس از رفع عامل افزاینده فشار خط امکان پذیر است.
  • الزامات کلی مطابق با استاندارد ملی ايران : INSO 22107
  • گروه استحکام : گروه 2
  • طبقه بندي نيروي گاز بندي A : مطابق بند 3-8 استاندارد ملی ISIRI 6800
  • دامنه دماي محيط کاري : 60c تا 15c-
  •نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
  • اتصالات :
  رزوه ای
  DN40(RP1 1/2 )
  DN50(RP2)
  مطابق استاندارد 10226 EN و 1 – 7 ISO
  فلانچ ها مطابق با استاندارد 7005 ISO و 4 – 1092 DIN
  • رزوه اتصال حسگر فشار :  DN8(G1/4)
  مطابق با DIN ISO 228
  • بیشینه فشار ورودی کاری (P1max) :  5 (bar)
  • زمان بسته شدن : 1sec ≥


 • کنترل نسبت هوا گاز | SET282

  کنترل نسبت هوا گاز مدل SET282 می تواند به صورت های زیر استفاده شود:
  1- رگلاتور فشار صفر که فشار خروجی را با کیفیت بالا مطابق با تنظیم انجام شده تثبیت می کند.
  2- کنترل نسبت هوا و گاز که نسبت فشار بین هوا و گاز را هموار ثابت نگه می دارد.
  انتخاب محصول و چیدمان نصب آن تابع نسبت فشارها بصورت زیر است:
  1) فشار هوا به گاز با نسبت 1:1
  2) فشار هوا به گاز از نسبت 1:2 تا نسبت 1:10 (نیاز به شیر تناسبی در مسیر حسگر هوا)
  3) فشار هوا به گاز از نسبت 2:1 تا نسبت 10:1 (نیاز به شیر تناسبی در مسیر حسگر گاز)
  • دارای نشان استاندارد ملی ایران : INSO 6027- 1
  • مطابق با استاندارد : EN 88- 1
  • طبقه بندی : رده A، گروه 2
  • دامنه دما : 60c تا 15c-
  •نوع گا ز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
  • اتصالات :
  رزوه ای
  DN15(RP 1/2 )
  DN20(RP 3/4 )
  DN25(RP1)
  مطابق با 10226 EN و 1 – 7 ISO
  فلانچ ها مطابق با 7005 ISO و 4 – 1092 DIN
  • بیشینه فشار ورودی کاری (P1) :  500 (mbar)
  • دامنه تنظیم فشار خروجی :   (mbar) 2-120

  ...
 • کنترل نسبت هوا گاز | SET285

  کنترل نسبت هوا گاز مدل SET285 می تواند به صورت های زیر استفاده شود:
  1- رگلاتور فشار صفر که فشار خروجی را با کیفیت بالا مطابق با تنظیم انجام شده تثبیت می کند.
  2- کنترل نسبت هوا و گاز که نسبت فشار بین هوا و گاز را هموار ثابت نگه می دارد.
  انتخاب محصول و چیدمان نصب آن تابع نسبت فشارها بصورت زیر است:
  1) فشار هوا به گاز با نسبت 1:1
  2) فشار هوا به گاز از نسبت 1:2 تا نسبت 1:10 (نیاز به شیر تناسبی در مسیر حسگر هوا)
  3) فشار هوا به گاز از نسبت 2:1 تا نسبت 10:1 (نیاز به شیر تناسبی در مسیر حسگر گاز)
  • دارای نشان استاندارد ملی ایران : INSO 6027- 1
  • مطابق با استاندارد : EN 88- 1
  • طبقه بندی : رده A، گروه 2
  • دامنه دما : 60c تا 15c-
  •نوع گا ز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
  • اتصالات :
  رزوه ای
  DN40(RP1 1/2 )
  DN50(RP2)
  مطابق با 10226 EN و 1 – 7 ISO
  فلانچ ها مطابق با 7005 ISO و 4 – 1092 DIN
  • بیشینه فشار ورودی کاری (P1) :  500 (mbar)
  • دامنه تنظیم فشار خروجی :   (mbar) 2-120

    دریافت راهنما

  ...
 • کنترل نسبت هوا گاز | SET286

  رگالتور قفل شونده فشار گاز SET286 در دامنه فشارهای ورودی تا 500mbar قابل استفاده است.
  • دارای نشان استاندارد ملی ایران : INSO 6027- 1
  ( p1 تا 500mbar , رده A گروه 2 )
  • مطابق با استاندارد : EN 88- 1
  ( p1 تا 500mbar , رده A گروه 2 )
  • مطابق با استاندارد : EN 88- 2
  ( 0/5-1bar p1 , رده دقت AC20 رده فشار قفل SG30 گروه 2 )
  • دامنه دما : 60c تا 15c-
  • وزن : 13/7 Kg
  •نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
  • اتصالات :
  فلانچ
  DN65
  DN80
  فلانچ مطابق استاندارد 7005 ISO و 4 – 1092 DIN
  • بیشینه فشار ورودی کاری (P1 max) :  1 bar

 • رگلاتور گاز مایع | SET291

  رگلاتور قرمز SET291، در سامانه های دو مرحله ای فشار خروجی مرحله اول را به دقت تامین می کند. این فشار می تواند در دامنه (PSIG5-10) 70-350 میلی بار تنظیم شود. این رگلاتور برای تامین گاز مایع مورد نیاز در مشعل های فشار بالا برای کوره های صنعتی یا دیگ های بخار به صورت یک مرحله ای نیز کاربرد دارد. این رگلاتور همچنین می تواند در خروجی یک سامانه چند سیلندری نصب گردد. کنترل SET291 دارای شیر اطمینان (تخلیه) داخلی بوده و مسیر تنفس بزرگ تعبیه شده ی آن در سمت خروجی قرار دارد تا از یخ زدگی و ورود ذرات خارجی به داخل جلوگیری گردد.
  اطلاعات فنی
  • مطابق با استاندارد : UL144 و استاندارد EN16129
  • دامنه دما : 30c- تا 60c
  • نوع گاز : گاز مایع ، پروپان ، بوتان
  • بیشینه فشار ورودی کاری :
     (250PSIG)  17/5 bar
  • ظرفیت :
  50Kg/hr پروپان در شرایطی که افت فشار خروجی نسبت به فشار تنظیم %20 بوده و فشار ورودی برابر با فشار خروجی تنظیم شده به اضافه 20PSIG باشد.

  ...
 • رگلاتور گاز مایع | SET292

  رگلاتور قهوه ای SET292، فشار کاهش داده شده مرحله اول را به فشار مصرف، معمولا ("11 ستون آب) 28mbar می رساند. این فشار می تواند در دامنه (''13 - "9 ستون آب) 23-33 میلی بار تنظیم شود.
  اطلاعات فنی
  • مطابق با استاندارد : UL144 و استاندارد EN16129
  • دامنه دما : 30c- تا 60c
  • نوع گاز : گاز مایع ، پروپان ، بوتان
  • بیشینه فشار ورودی کاری :
     (20PSIG)  1/4 bar
  • ظرفیت :
  20Kg/hr پروپان در فشار ورودی 700mbar (10PSIG) و فشار خروجی ("9 ستون آب) 23mbar.

  ...
 • رگلاتور گاز مایع | SET293

  اين رگلاتور در يک مرحله فشار مخازن گاز مايع را به فشار مناسب براي مصرف کننده کاهش می دهد. کنترل SET293 داراي شیر اطمینان (تخلیه) داخلی بوده و مسیر تنفس بزرگ تعبیه شده ي آن در سمت خروجی قرار دارد تا از يخ زدگی و ورود ذرات خارجی به داخل جلوگیري گردد.
  البته استفاده از اين رگلاتور محدوديت هايی از جمله ظرفیت پايین و پايداري کمتر نسبت به رگلاتورهاي دو مرحله اي را داراست.
  اطلاعات فنی
  • مطابق با استاندارد : UL144 و استاندارد EN16129
  • دامنه دما : 30c- تا 60c
  • نوع گاز : گاز مایع ، پروپان ، بوتان
  • بیشینه فشار ورودی کاری :
     (150PSIG)  10 bar
  • ظرفیت :
  14Kg/hr پروپان در فشار ورودی 4bar (60PSIG) و فشار خروجی ("9 ستون آب) 23mbar.

  ...
 • فیلتر گاز | SET304


  • دارای نشان استاندارد ملی ایران : DN 125 تا INSO 22107
  • الزامات عمومی مطابق با استاندارد : EN13611
  • استحکام : گروه 2
  • دامنه دما : 60c تا 15c-
  •نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
  • اتصالات :
  رزوه ای
  DN15(RP 1/2 )
  DN20(RP 3/4 )
  DN25(RP1)
  DN40(RP1 1/2)
  DN50(RP2)
  مطابق با 10226 EN و 1 – 7 ISO
  فلانچی
  DN65
  DN80
  DN100
  فلانچ هامطابق با ISO7005 - PN 16
  • حداکثر فشار ورودی کاری :
  نوع 1 : تا 2 bar
  نوع 2 : تا 5 bar
  • مشخصات صافی
  صافی : µm 50 ( ساير صافی ها طبق سفارش )
  - غبارگيری فيلتر : مطابق با استاندارد EN779
  - جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی
  - طبقه بندی بازده: M5 (طبق EN779-2012)
  - بازده غبار اتمسفریک %55-50 (طبق 1992 - Ashrea52/1)
  - بازده گیراندازی: 95% (طبق 1992 - 1/52 Ashrea)


  ...
 • فیلتر گاز | SET351-DN80

  • دارای نشان استاندارد ملی ایران : DN 125 تا INSO 22107
  • الزامات عمومی مطابق با استاندارد : EN13611
  • استحکام : گروه 2
  • دامنه دما : 60c تا 15c-
  •نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
  • اتصالات :
  رزوه ای
  DN15(RP 1/2 )
  DN20(RP 3/4 )
  DN25(RP1)
  DN40(RP1 1/2)
  DN50(RP2)
  مطابق با 10226 EN و 1 – 7 ISO
  فلانچی
  DN65
  DN80
  DN100
  فلانچ هامطابق با ISO7005 - PN 16
  • حداکثر فشار ورودی کاری :
  نوع 1 : تا 2 bar
  نوع 2 : تا 5 bar
  • مشخصات صافی
  صافی : µm 50 ( ساير صافی ها طبق سفارش )
  - غبارگيری فيلتر : مطابق با استاندارد EN779
  - جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی
  - طبقه بندی بازده: M5 (طبق EN779-2012)
  - بازده غبار اتمسفریک %55-50 (طبق 1992 - Ashrea52/1)
  - بازده گیراندازی: 95% (طبق 1992 - 1/52 Ashrea)


  ...
 • فیلتر گاز | SET351-DN100

  • دارای نشان استاندارد ملی ایران : DN 125 تا INSO 22107
  • الزامات عمومی مطابق با استاندارد : EN13611
  • استحکام : گروه 2
  • دامنه دما : 60c تا 15c-
  •نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
  • اتصالات :
  رزوه ای
  DN15(RP 1/2 )
  DN20(RP 3/4 )
  DN25(RP1)
  DN40(RP1 1/2)
  DN50(RP2)
  مطابق با 10226 EN و 1 – 7 ISO
  فلانچی
  DN65
  DN80
  DN100
  فلانچ هامطابق با ISO7005 - PN 16
  • حداکثر فشار ورودی کاری :
  نوع 1 : تا 2 bar
  نوع 2 : تا 5 bar
  • مشخصات صافی
  صافی : µm 50 ( ساير صافی ها طبق سفارش )
  - غبارگيری فيلتر : مطابق با استاندارد EN779
  - جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی
  - طبقه بندی بازده: M5 (طبق EN779-2012)
  - بازده غبار اتمسفریک %55-50 (طبق 1992 - Ashrea52/1)
  - بازده گیراندازی: 95% (طبق 1992 - 1/52 Ashrea)


  ...
 • فیلتر گاز | SET351-DN65

  • دارای نشان استاندارد ملی ایران : DN 125 تا INSO 22107
  • الزامات عمومی مطابق با استاندارد : EN13611
  • استحکام : گروه 2
  • دامنه دما : 60c تا 15c-
  •نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
  • اتصالات :
  رزوه ای
  DN15(RP 1/2 )
  DN20(RP 3/4 )
  DN25(RP1)
  DN40(RP1 1/2)
  DN50(RP2)
  مطابق با 10226 EN و 1 – 7 ISO
  فلانچی
  DN65
  DN80
  DN100
  فلانچ هامطابق با ISO7005 - PN 16
  • حداکثر فشار ورودی کاری :
  نوع 1 : تا 2 bar
  نوع 2 : تا 5 bar
  • مشخصات صافی
  صافی : µm 50 ( ساير صافی ها طبق سفارش )
  - غبارگيری فيلتر : مطابق با استاندارد EN779
  - جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی
  - طبقه بندی بازده: M5 (طبق EN779-2012)
  - بازده غبار اتمسفریک %55-50 (طبق 1992 - Ashrea52/1)
  - بازده گیراندازی: 95% (طبق 1992 - 1/52 Ashrea)


  ...
 • فیلتر گاز | SET345

  • دارای نشان استاندارد ملی ایران : DN 125 تا INSO 22107
  • الزامات عمومی مطابق با استاندارد : EN13611
  • استحکام : گروه 2
  • دامنه دما : 60c تا 15c-
  •نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
  • اتصالات :
  رزوه ای
  DN15(RP 1/2 )
  DN20(RP 3/4 )
  DN25(RP1)
  DN40(RP1 1/2)
  DN50(RP2)
  مطابق با 10226 EN و 1 – 7 ISO
  فلانچی
  DN65
  DN80
  DN100
  فلانچ هامطابق با ISO7005 - PN 16
  • حداکثر فشار ورودی کاری :
  نوع 1 : تا 2 bar
  نوع 2 : تا 5 bar
  • مشخصات صافی
  صافی : µm 50 ( ساير صافی ها طبق سفارش )
  - غبارگيری فيلتر : مطابق با استاندارد EN779
  - جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی
  - طبقه بندی بازده: M5 (طبق EN779-2012)
  - بازده غبار اتمسفریک %55-50 (طبق 1992 - Ashrea52/1)
  - بازده گیراندازی: 95% (طبق 1992 - 1/52 Ashrea)


  ...
 • فیلتر گاز | SET352

  • دارای نشان استاندارد ملی ایران : DN 125 تا INSO 22107
  • الزامات عمومی مطابق با استاندارد : EN13611
  • استحکام : گروه 2
  • دامنه دما : 60c تا 15c-
  •نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
  • اتصالات :
  رزوه ای
  DN15(RP 1/2 )
  DN20(RP 3/4 )
  DN25(RP1)
  DN40(RP1 1/2)
  DN50(RP2)
  مطابق با 10226 EN و 1 – 7 ISO
  فلانچی
  DN65
  DN80
  DN100
  فلانچ هامطابق با ISO7005 - PN 16
  • حداکثر فشار ورودی کاری :
  نوع 1 : تا 2 bar
  نوع 2 : تا 5 bar
  • مشخصات صافی
  صافی : µm 50 ( ساير صافی ها طبق سفارش )
  - غبارگيری فيلتر : مطابق با استاندارد EN779
  - جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی
  - طبقه بندی بازده: M5 (طبق EN779-2012)
  - بازده غبار اتمسفریک %55-50 (طبق 1992 - Ashrea52/1)
  - بازده گیراندازی: 95% (طبق 1992 - 1/52 Ashrea)


  ...
 • اتصالات جانبی | SET950X

  فلانچ گردان SET950X همراه با واسطه فلانچ برای تبدیل کنترل های رزوه ای DN25 به فلانچی استفاده می شود.

 • اتصالات جانبی | SET952

  فلانچ SET952 با هدف تبديل محصولات رزوه اي DN40,50 به يک کنترل فلانچی طراحی شده است. این محصول شامل یک فلانچ یکپارچه و یک عدد اورینگ و 4 عدد پیچ M8 می باشد. نصب آن به سادگی با SET953 امکان پذير میباشد. اين فلانچ مخصوص کنترل‌هاي ستاک می باشد. براي تبديل يک کنترل رزوه‌اي به فلانچی، لازم است دو سري از اين نوع فلانچ‌ سفارش داده شود.
  • ستحکام و نشتی مطابق استاندارد ملی ايران : INSO22107 (گروه2)
  • مطابق با استاندارد : EN13611
  • دامنه دما :
  15c- تا 60c
  • اتصالات :
  DN 40
  DN 50
  • فلانچ ها مطابق استاندارد : ISO 7005 و DIN 1092-4

 • اتصالات جانبی | SET953

  محصول SET953 شامل 4 سری پیچ و مهره M16 و 8 عدد واشر برای استفاده روی کنترل های فللانچی 50، DN40 می باشد.

 • انتخاب هوشمند پرشر سوئیچ

  ● پرشر سوئیچ نوعی سوئیچ قطع و وصلی است که بر اساس تعیین میزان حداقل یا حداکثر فشار ورودی عمل می‌نمایند. پرشر سوئیچ ها در انواع هوا، گاز (جهت مشعل های گازی) و آب (مناسب برای راه‌اندازی پمپ آب) بوده و در صنایع مختلف جهت بالا بردن ظریب اطمینان سیستم، تنظیم اتوماتیک و کنترل عملکرد سیالات و گازها بکار برده می‌شوند.
  ● دارای درجه محافظت در مقابل آب و گرد غبار IP54

  ...
 • انتخاب هوشمند پایه رله

  ● ولتاژ کاری این دستگاه 400 ولت حداکثر بوده
  ● حداکثر جریان در هر ترمینال آن 10 آمپر می باشد
  ● رله مشعل برای اتصال به مجموعه مشعل احتیاج به پایه ای جهت نصب دارد.
  ● بدنه این پایه رله از نوع غیرقابل اشتعال بوده و 2 نوع صفحه اتصال کابل دارد.
  ● پایه ها شامل: 3 ترمیتال اتصال به زمین (ارت)، 3 ترمینال نول با اتصال ثابت داخلی و ترمینال ورودی بسته به مدل متفاوت است.

  ...
 • انتخاب هوشمند چشم فتوسل

  ● تمام انواع چشم های فتوسل برای نظارت بر شعله ( زرد/آبی) استفاده می شود. این وسیله ناظر باید به یک رله شکوه یا رله گازوئیلی Satronic وصل شود.

  ...