پرس

 • جک هيدرونيوماتیک | PH/04

  توضيح شکل: هواي فشرده وارد مخزن 1 شده و پيستون 2 با نيروي کم (حركت سريع) حرکت مي کند. با رسيدن به نقطه از قبل تعيين شده، پيستون شماره 3 حرکت کرده و مسير ورود روغن توسط پيستون شماره 4 بسته مي شود، با ورود پيستون شماره 4 به محفظه روغن فشار افزايش يافته و در اين حالت (حركت کاري) ، نيرو چندين برابر افزايش مي يابد.
  مزایا:
  - ايجاد نيروي قابل توجه با هواي فشرده.
  - اشغال فضا در حد سيستمهاي نيوماتيک.
  - کورس زياد حرکت.
  - عدم نياز به سيستم هيدروليک.
  مشخصات:
  فشار هواي ورودي: 0.7-10
  حركت سريع: ΔX=100, F=380 kgf in 6 bar
  حركت کاري: ΔX=15, F=4120 kgf in 6 bar
  حركت کل: 115mm

  ...
 • پرس رومیزی لنگ | TPE

  ● سایز : 2تن
  ● تکضرب، رگباری (220ضرب بر دقیقه)


    دریافت کاتالوگ

  ...