پیچ ، مهره ، واشر

 • مهره E410 I

  ● Slot _ شیار مهره T

 • پیچ برای شیار E405 T

  ● DIN 787
  ● M8-M12 : درجه استحکام 10/9
  ● M14-M30 : درجه استحکام 8/8
  ● رزوه ها رول شده.

  ...
 • پیچ دو سر رزوه E406

  ● DIN 6379
  ● M8-M12 : درجه استحکام 10/9
  ● M14-M30 : درجه استحکام 8/8
  ● حداقل طول درگیری پیچ با مهره معادل قطر پیچ رعایت شود.

  ...
 • مهره E407 T

  ● DIN 508
  ● درجه استحکام10.
  ● اعمال حداکثر نیرو زمانی مجاز است که تمام طول رزوه درگیر شده باشد.
  ● Slot _ شیار مهره T
  * استفاده از تمام طول رزوه الزامیست.
  ** مازاد بر 508 DIN

  ...
 • مهره T (لوزی) E408

  ● DIN 508
  ● قابلیت نصب از روی شیارT
  ● درجه استحکام10.
  ● اعمال حداکثر نیرو زمانی مجاز است که تمام طول رزوه درگیر شده باشد.
  ● Slot _ شیار مهره T

 • مهره T برای E409 E3072

  ● Slot _ شیار مهره T

 • مهره واشردار E401

  ● جنس: فولاد فورج شده، تراشکاری و عملیات حرارتی شده
  ● DIN 6331
  ● ارتفـاع یک و نیم برابر قطر.
  ● درجه استحکام 10
  * DIN 6331 با مغایر

  ...
 • مهره شش گوش E402

  ● جنس: فولاد فورج شده، تراشکاری و عملیات حرارتی شده
  ● DIN 6330B
  ● ارتفـاع یک و نیم برابر قطر.
  ● درجه استحکام 10

 • مهره بلند E403

  ● جنس: فولاد فورج شده، تراشکاری و عملیات حرارتی شده
  ● DIN 6334
  ● ارتفـاع سه برابر قطر.
  ● درجه استحکام 10

  ...
 • واشر E404

  ● جنس: فولاد تراشکاری و عملیات حرارتی شده
  ● DIN 6340

  ...
 • واشر E411 C

  ● جنس: فولاد تراشکاری و عملیات حرارتی شده

 • واشر کروی E412

  ● جنس: فولاد تراشکاری و عملیات حرارتی شده
  ● DIN 6319C

 • واشر مخروط داخلی E413

  ● جنس: فولاد تراشکاری و عملیات حرارتی شده
  ● DIN 6319D