صفحه مغناطیس | MAG01

Permanent Magnetic Chuck

مشخصات :
تصویر صفحه مغناطیس | MAG01
تصویر صفحه مغناطیس | MAG01

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سایز توضیحات قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
MAG01-2550
250x500 مگنت معمولی 100N/Cm2
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
MAG01-3060
300x600 مگنت معمولی 100N/Cm2
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
MAG01-1017
100x175 مگنت معمولی 100N/Cm2
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
MAG01-1225
125x250 مگنت معمولی 100N/Cm2
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
MAG01-1515
150x150 مگنت معمولی 100N/Cm2
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
MAG01-1530
150x300 مگنت معمولی 100N/Cm2
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
MAG01-2040
200x400 مگنت معمولی 100N/Cm2
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MAG01-3080
300x800 مگنت معمولی 100N/Cm2
۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد