ماشین و تجهیزات

  دستگاه قلاویز زن برقی تکفاز و دارای سروو موتور

قلاویز زن برقی

  تصویر دستگاه پرس رومیزی ستاک

پرس رومیزی لنگ

  مگنت

مگنت

  تصویر گیره دقیق | PTV

گیره دقیق

  تصویر گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

  تصویر جک هيدرونيوماتیک | PH/04

جک هيدرونيوماتیک

  تصویر پخ زن (قابل حمل) | PBM

پخ زن (قابل حمل)

  تصویر پخ زن بادی دستی | PHB01

پخ زن بادی دستی

  تصویر پیچ گوشتی بادی دستی | ASD01

پیچ گوشتی بادی دستی

  تصویر دست ابزار بادی | PHG01-22

دست ابزار بادی

  تصویر مته تیز کن  | DR02-50

مته تیز کن

  تصویر مته تیز کن پنج کاره | DR02-20F

مته تیز کن پنج کاره

  تصویر دستگاه  فرز تیز کن و مته تیز کن | MD01-12H

دستگاه فرز و مته تیز کن

  تصویر گیره چرخشی | PCR

گیره چرخشی

  تصویر گیره اهرمی | PCL

گیره اهرمی

  تصویر گیره چرخشی  PCS

گیره چرخشی

  تصویر میز قلاویز زن

میز قلاویز زن

  تصویر مگنت قلاویز زن

مگنت قلاویز زن

  تصویر کلاچ قلاویز زن

کلاچ قلاویز زن

  تصویر پایه تعویض ابزار TG

پایه تعویض ابزار

  تصویر پلیسه گیر

پلیسه گیر

  تصویر قلاویز تیز کن | TR03-20

ابزار تیز کن

  تصویر پخ زن برقی دستی | EHC-D120

پخ زن برقی دستی

  تصویر پخ زن برقی رو میزی | ETC-900

پخ زن برقی رو میزی

  تصویر مغناطیس  زدا MTD

مغناطیس زدا

  تصویر دستگاه لوله بر اتوماتیک | SPC

دستگاه لوله بر اتوماتیک

  تصویر مماس یاب

مماس یاب