قطعات پیش ساخته قالب های فلزی

 • ميله راهنما D022

  ● جنس: فولاد ، سخت شده
  ● DIN 9833/ISO 9182-3
  ● سختی سطح:2+60 HRC
  ● عمق نفوذ سختی: 1.5mm
  ● تا قطر 80 ميليمتر بدون سوراخ ميباشد.
  ● همچنين برای قطر 80 ميليمتر يک رزوه M12 برای حمل تعبيه شده است.
  ● از قطر 100 ميليمتر به بالا يک سوراخ در مرکز قطعه به همراه دو عدد رزوه M12 تعبيه شده است.
  ● توصيه می شود اين ميله راهنما با بوشهای گرافيت دار كد D046 و D043 استفاده گردد.


    فایل CATPart   فایل STP

 • ميله راهنما پله دار D029

  ● این کالا به صورت سفارشی ساخته می شود.
  ● جنس: فولاد ، سخت شده
  ● سختی سطح: 2+60 HRC
  ● عمق نفوذ سختی: 1.5mm
  ● توصيه می شود اين ميله راهنما با بوشهای گرافيت دار كد D046 و D043 استفاده گردد.

  ● برای سفارش با واحد فروش قطعات پیش ساخته در ارتباط باشید.

    فایل CATPart   فایل STP

 • کفشک فولادی با جانمایی جزئیات 3SU

  ● جنس صفحه : 1.1730
  ● دقت یک قالب از کفشک و راهنمای آن شروع می شود
  در ساختار نشان داده شده در شکل روبرو، سعی شده تمامی نیازهای اساسی در یک قالب مرحله ای برای تولید در حجم بالا پیش بینی شود.
  جبران کننده ها و فضا دهنده ها باعث می شوند قالب در دراز مدت براحتی قابل اصلاح ارتفاع در نگهداری و تعمیرات باشد.
  توخالی بودن میله های راهنما باعث کاهش اینرسی در مجموعه شده كه جهت تولید درسرعتهای بالا بسیار مناسب است.

 • صفحه راهنما گرافيت دار D061

  ● بدون روانكار مايع
  ● جنس: فسفر برنز/چدن
  ● در حركتهای خطی و چرخشی در اغلب صنايع مهندسی از جمله قالبسازی كاربرد دارند.
  ● مزايای راهنمای گرافیت دار:
  - دارای خصوصيات خوب لغزشی در شرايط بحرانی.
  - بالاترين ظرفيت تحمل بار در سرعتهای کم.
  - قابل استفاده در آب و يا محلولهای شيميايی.
  - قابليت تحمل طيف وسيعی از دمای سرد و گرم.
  - مستهلک كننده ارتعاشات.


    فایل CATPart   فایل STP

 • فنر نگهدارنده قفسه ساچمه E364

  ● برای نگهداری قفس ساچمه

 • قفسه ساچمه D141

  ● جنس قفسه : برنج ، آلومينيوم

    فایل STP   فایل CATPart

 • قفسه ساچمه D144

  ● جنس قفسه : برنج ، آلومينيوم

    فایل STP   فایل CATPart
  _ فایل بالا مشابه با ِD141 است.

 • کفشک چدنی سطح كار مستطيل CM

  ● راهنما وسط
  ● DIN 9812 Shape C and CG
  * مغایر با 9812 DIN


    فایل CATPart   فایل STP

  ...
 • ميله راهنما D013

  ● جنس: 1.7131~ / 720HV
  ● مشابه با ISO 9182-2 / DIN 9825

    فایل CATPart   فایل STP

  ...
 • میله راهنما D0131

  ● جنس: 1.7131~ / 720HV
  ● مشابه با ISO 9182-2 / DIN 9825
  ● نصب، دمونتاژ و تعویض آسان.

    فایل CATPart   فایل STP

 • میله راهنما D026

  ● نصب در صفحه میانی
  ● جنس: فولاد, سخت شده

    فایل CATPart   فایل STP

 • میله راهنما D027

  ● باپله
  ● جنس: فولاد, سخت شده


    فایل CATPart   فایل STP

 • ميله راهنما D028

  ● باپله
  ● جنس: فولاد, سخت شده


    فایل CATPart   فایل STP

  ...
 • نگهدارنده قفسه ساچمه E361

  ● مخصوص میله راهنما

 • نگهدارنده قفسه ساچمه E362

  ● مخصوص میله راهنمای D028 و قفسه ساچمه D144

 • نگهدارنده قفسه ساچمه E366

  ● مخصوص میله راهنما
  ● طول l مطابق با نياز مشتری.


    فایل CATPart   فایل STP

 • صفحه راهنما گرافيت دار D063

  ● بدون روانكار مايع
  ● جنس: فسفر برنز/چدن
  ● در حركتهای خطی و چرخشی در اغلب صنايع مهندسی از جمله قالبسازی كاربرد دارند.
  ● مزايای راهنمای گرافیت دار:
  - دارای خصوصيات خوب لغزشی در شرايط بحرانی.
  - بالاترين ظرفيت تحمل بار در سرعتهای کم.
  - قابل استفاده در آب و يا محلولهای شيميايی.
  - قابليت تحمل طيف وسيعی از دمای سرد و گرم.
  - مستهلک كننده ارتعاشات.


    فایل CATPart   فایل STP

 • کفشک چدنی سطح كار گرد CH

  ● راهنما وسط
  ● DIN 9812 Shape D and DG


    فایل CATPart   فایل STP

  ...
 • کفشک فولادی پنج صفحه ای 5S...B/T

  ● جنس صفحه : St37 , St52 , 1.1730
  ● نکته ها:
  - ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
  - برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
  - تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
  - ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.
  - براساس ابعاد طي 10 تا 15 روز آماده تحويل مي باشد.


    فایل STP   5SH-T4.T5   5SM-T4.T5   5SZ-T4.T5   فایل CATPart

 • صفحه راهنما گرافيت دار D065

  ● بدون روانكار مايع
  ● جنس: فسفر برنز/چدن
  ● VDI 3357
  ● در حركتهای خطی و چرخشی در اغلب صنايع مهندسی از جمله قالبسازی كاربرد دارند.
  ● مزايای راهنمای گرافیت دار:
  - دارای خصوصيات خوب لغزشی در شرايط بحرانی.
  - بالاترين ظرفيت تحمل بار در سرعتهای کم.
  - قابل استفاده در آب و يا محلولهای شيميايی.
  - قابليت تحمل طيف وسيعی از دمای سرد و گرم.
  - مستهلک كننده ارتعاشات.


    فایل CATPart   فایل STP

 • کفشک چدنی سطح كار مستطيل CZ

  ● راهنما قطری
  ● DIN 9819 Shape C and CG
  * مغایر با 9819 DIN


    فایل CATPart   فایل STP

  ...
 • کفشک فولادی سه صفحه ای 3SH

  ● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
  ● مشابه با DIN 9868/ISO 11415
  ● نکته ها:
  - ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
  - برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
  - تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
  - ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.


    فایل STP   3SH.A   3SH.B   فایل CATPart

 • کفشک فولادی سه صفحه ای 3SM

  ● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
  ● مشابه با DIN 9868/ISO 11415
  ● نکته ها:
  - ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
  - برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
  - تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
  - ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.


    فایل STP   3SM.A   3SM.B   فایل CATPart

 • کفشک فولادی سه صفحه ای 3SZ

  ● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
  ● مشابه با DIN 9868/ISO 11415
  ● نکته ها:
  - ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
  - برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
  - تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
  - ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.


    فایل STP   3SZ.A   3SZ.B   فایل CATPart