پخ زن برقی رو میزی | ETC-900

Electric Chamfering Machine

مشخصات :

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سایز توضیحات قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
Cl-900
برای ETC-900
€۵/۰۶
ETC-900
2 قدرت : 660وات - جهت قطعات مسطح و مدور
€۸۱۷/۶۹
نظر خودتان را بنویسد