فنر آبی D64B

Blue spring

مشخصات :

● DIN/ISO 10243

تصویر فنر آبی D64B
تصویر فنر آبی D64B

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش D (mm) d (mm) Lo قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
D64B/10/025
10 5 25
تماس بگیرید
D64B/10/032
10 5 32
تماس بگیرید
D64B/10/038
10 5 38
تماس بگیرید
D64B/10/044
10 5 44
تماس بگیرید
D64B/10/051
10 5 51
تماس بگیرید
D64B/10/064
10 5 64
تماس بگیرید
D64B/10/076
10 5 76
تماس بگیرید
D64B/10/305
10 5 305
تماس بگیرید
D64B/13x25
12.5 6.3 25
تماس بگیرید
D64B/13x32
12.5 6.3 32
تماس بگیرید
D64B/13/038
12.5 6.3 38
تماس بگیرید
D64B/13/044
12.5 6.3 44
تماس بگیرید
D64B/13x51
12.5 6.3 51
تماس بگیرید
D64B/13/064
12.5 6.3 64
تماس بگیرید
D64B/13x76
12.5 6.3 76
تماس بگیرید
D64B/13x89
12.5 6.3 89
تماس بگیرید
D64B/13/102
12.5 6.3 102
تماس بگیرید
D64B/13/305
12.5 6.3 305
تماس بگیرید
D64B/16x25
16 8 25
تماس بگیرید
D64B/16x32
16 8 32
تماس بگیرید
D64B/16x38
16 8 38
تماس بگیرید
D64B/16x44
16 8 44
تماس بگیرید
D64B/16/051
16 8 51
تماس بگیرید
D64B/16/064
16 8 64
تماس بگیرید
D64B/16/076
16 8 76
تماس بگیرید
D64B/16/089
16 8 89
تماس بگیرید
D64B/16/102
16 8 102
تماس بگیرید
D64B/16/305
16 8 305
تماس بگیرید
D64B/20/025
20 10 25
تماس بگیرید
D64B/20/032
20 10 32
تماس بگیرید
D64B/20/038
20 10 38
تماس بگیرید
D64B/20/044
20 10 44
تماس بگیرید
D64B/20/051
20 10 51
تماس بگیرید
D64B/20/064
20 10 64
تماس بگیرید
D64B/20/076
20 10 76
تماس بگیرید
D64B/20/089
20 10 89
تماس بگیرید
D64B/20/102
20 10 102
تماس بگیرید
D64B/20x115
20 10 115
تماس بگیرید
D64JB/20/127
20 10 127
تماس بگیرید
D64B/20x139
20 10 139
تماس بگیرید
D64B/20x152
20 10 152
تماس بگیرید
D64B/20/305
20 10 305
تماس بگیرید
D64B/25/025
25 12.5 25
تماس بگیرید
D64B/25/032
25 12.5 32
تماس بگیرید
D64B/25/038
25 12.5 38
تماس بگیرید
D64B/25x44
25 12.5 44
تماس بگیرید
D64B/25/051
25 12.5 51
تماس بگیرید
D64B/25x64
25 12.5 64
تماس بگیرید
D64B/25/076
25 12.5 76
تماس بگیرید
D64B/25x89
25 12.5 89
تماس بگیرید
D64B/25/102
25 12.5 102
تماس بگیرید
D64B/25/115
25 12.5 115
تماس بگیرید
D64B/25/127
25 12.5 127
تماس بگیرید
D64B/25/139
25 12.5 139
تماس بگیرید
D64B/25/152
25 12.5 152
تماس بگیرید
D64B/25/178
25 12.5 178
تماس بگیرید
D64B/25/203
25 12.5 203
تماس بگیرید
D64B/25/305
25 12.5 305
تماس بگیرید
D64B/32x38
32 16 38
تماس بگیرید
D64B/32x44
32 16 44
تماس بگیرید
D64B/32/051
32 16 81
تماس بگیرید
D64B/32x64
32 16 64
تماس بگیرید
D64B/32/076
32 16 76
تماس بگیرید
D64B/32/089
32 16 89
تماس بگیرید
D64B/32x102
32 16 102
تماس بگیرید
D64B/32/115
32 16 115
تماس بگیرید
D64B/32x127
32 16 127
تماس بگیرید
D64B/32/139
32 16 139
تماس بگیرید
D64B/32/152
32 16 152
تماس بگیرید
D64B/32/178
32 16 178
تماس بگیرید
D64B/32/203
32 16 203
تماس بگیرید
D64B/32/254
32 16 254
تماس بگیرید
D64B/32/305
32 16 305
تماس بگیرید
D64B/40/051
40 20 51
تماس بگیرید
D64B/40/064
40 20 64
تماس بگیرید
D64B/40/076
40 20 76
تماس بگیرید
D64B/40x89
40 20 89
تماس بگیرید
D64B/40x102
40 20 102
تماس بگیرید
D64B/40/115
40 20 115
تماس بگیرید
D64B/40/127
40 20 127
تماس بگیرید
D64B/40/139
40 20 152
تماس بگیرید
D64B/40/152
40 20 152
تماس بگیرید
D64B/40/178
40 20 178
تماس بگیرید
D64B/40/203
40 20 203
تماس بگیرید
D64B/40/254
40 20 254
تماس بگیرید
D64B/40/305
40 20 305
تماس بگیرید
D64B/50/064
50 25 64
تماس بگیرید
D64B/50/076
50 25 76
تماس بگیرید
D64B/50/089
50 25 89
تماس بگیرید
D64B/50/102
50 25 102
تماس بگیرید
D64B/50/115
50 25 115
تماس بگیرید
D64B/50/127
50 25 127
تماس بگیرید
D64B/50/139
50 25 139
تماس بگیرید
D64B/50/152
50 25 152
تماس بگیرید
D64B/50/178
50 25 178
تماس بگیرید
D64B/50/203
50 25 203
تماس بگیرید
D64B/50/229
50 25 229
تماس بگیرید
D64B/50/254
50 25 254
تماس بگیرید
D64B/50/305
50 25 305
تماس بگیرید
D64B/63/076
63 38 76
تماس بگیرید
D64B/63/089
63 38 89
تماس بگیرید
D64B/63/102
63 38 102
تماس بگیرید
D64B/63/115
63 38 115
تماس بگیرید
D64B/63/127
63 38 127
تماس بگیرید
D64B/63/152
63 38 152
تماس بگیرید
D64B/63/178
63 38 178
تماس بگیرید
D64B/63/203
63 38 203
تماس بگیرید
D64B/63/254
63 38 254
تماس بگیرید
D64B/63/305
63 38 305
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد