واشر E411 C

C WASHER

مشخصات :

● جنس: فولاد تراشکاری و عملیات حرارتی شده

تصویر واشر E411 C
تصویر واشر E411 C

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 d2 h قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
E411/4/16
M4 16 3
تماس بگیرید
E411/5/30
M5 30 5
تماس بگیرید
E411/6/20
M6 20 5
تماس بگیرید
E411/6/25
M6 25 5
تماس بگیرید
E411/6/32
M6 32 5
تماس بگیرید
E411/8/35
M8 35 6.5
تماس بگیرید
E411/8/38
M8 38 6.5
تماس بگیرید
E411/8/45
M8 45 6.5
تماس بگیرید
E411/10/32
M10 32 6.5
€۰/۰۰
E411/10/38
M10 38 6.5
تماس بگیرید
E411/10/45
M10 45 8
تماس بگیرید
E411/10/50
M10 50 8
تماس بگیرید
E411/10/55
M10 55 8
تماس بگیرید
E411/10/63
M10 63 9.5
تماس بگیرید
E411/12/50
M12 50 9.5
€۰/۰۰
E411/12/63
M12 63 9.5
تماس بگیرید
E411/12/75
M12 75 11
تماس بگیرید
E411/16/54
M16 54 9.5
€۰/۰۰
E411/16/75
M16 75 12.5
تماس بگیرید
E411/20/63
M20 63 11
€۰/۰۰
E411/20/75
M20 75 12.5
تماس بگیرید
E411/24/75
M24 75 12.5
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد