روبند E371

Clamp

مشخصات :  فایل CATPart   فایل STP

تصویر روبند E371

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 d2 d3 l3 l4 e قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
E371/6
6.5 11 14 11 6 1.5
€۰/۳۸
€۰/۳۷
E371/10
11 18 24 14 6 3
€۰/۰۰
نظر خودتان را بنویسد