شیر سوزنی (هوای فشرده) D566

Gate Valve

مشخصات :

● سامانه های شیر سوزنی ابزاری مهم در کنترل فرآیند تزریق گرم است. این شیرها با باز و بسته کردن مدخل نازل ویژگی های برجسته ای به قطعات تولیدی و فرآیند می دهد. برخی از ویژگی های این سیستم عبارتند از:
1 ) اطمینان از سرریز نشدن ناخواسته مواد به حفره.
2 ) قطع ارتباط مواد داخل نازل با قطعه.
3 ) امکان دستیابی به سطوح با کیفیت تر قطعه.
4 ) مخفی تر شدن اثر تزریق.
5 ) امکان حذف سردجوشی در قطعات بزرگ که با چند نازل پُر می شوند.
6 ) دستیابی به کیفیت مطلوب برای قطعات بزرگ و پیچیده با امکان انتخاب ترتیب و ایجاد توالی در باز و بسته کردن نازل ها.
7 ) کاهش فشار تزریق
8 ) کاهش زمان تزریق

تصویر شیر سوزنی (هوای فشرده) D566
تصویر شیر سوزنی (هوای فشرده) D566
تصویر شیر سوزنی (هوای فشرده) D566
در حال بارگیری محصولات...
نظر خودتان را بنویسد