شیر سوزنی (هوای فشرده) D566

Gate Valve

مشخصات :

● سامانه های شیر سوزنی ابزاری مهم در کنترل فرآیند تزریق گرم است. این شیرها با باز و بسته کردن مدخل نازل ویژگی های برجسته ای به قطعات تولیدی و فرآیند می دهد. برخی از ویژگی های این سیستم عبارتند از:
1 ) اطمینان از سرریز نشدن ناخواسته مواد به حفره.
2 ) قطع ارتباط مواد داخل نازل با قطعه.
3 ) امکان دستیابی به سطوح با کیفیت تر قطعه.
4 ) مخفی تر شدن اثر تزریق.
5 ) امکان حذف سردجوشی در قطعات بزرگ که با چند نازل پُر می شوند.
6 ) دستیابی به کیفیت مطلوب برای قطعات بزرگ و پیچیده با امکان انتخاب ترتیب و ایجاد توالی در باز و بسته کردن نازل ها.
7 ) کاهش فشار تزریق
8 ) کاهش زمان تزریق

خرید محصول
اشتراک گذاری
تصویر شیر سوزنی (هوای فشرده) D566
تصویر شیر سوزنی (هوای فشرده) D566
تصویر شیر سوزنی (هوای فشرده) D566
در حال بارگیری محصولات...
نظر خودتان را بنویسد

اگر پرسش یا نظری دارید ثبت کنید و امتیاز بگیرید.