تشدید كننده هیدرولیک نیوماتیک | PH

Hydraulic Pneumatic Intensifier Cylinder

مشخصات :

● برای ایجاد نیرو تا ده پرس نیوماتیک
● مزایا :
ايجاد نيروی قابل توجه با هوای فشرده.
اشغال فضا در حد سيستم‌های نيوماتيک.
کورس زياد حرکت.
عدم نياز به سيستم هيدروليک.

تشدید كننده هیدرولیک نیوماتیک
تشدید كننده هیدرولیک نیوماتیک بامیز
نقشه داخلی تشدید كننده هیدرولیک نیوماتیک
نقشه ابعاد تشدید كننده هیدرولیک نیوماتیک
راهنما لغزشی تشدید كننده هیدرولیک نیوماتیک

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش حرکت سریع حرکت کاری سایز توضیحات قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
PH/08
200 20
تماس بگیرید
PH/12
200 50
تماس بگیرید
PH/16
300 80
تماس بگیرید
PH/04
100 15
€۷۵۱/۶۰

 

توضيح شکل :


 

هوای فشرده وارد مخزن‌1 شده و پیستون‌2 با نيروی کم (حركت سریع) حرکت می‌کند. 
با رسیدن به نقطه از قبل تعیین شده پیستون شماره‌3 حرکت و مسیر ورود روغن توسط پیستون شماره‌4 بسته می‌شود. 
با ورود پیستون شماره‌4 به محفظه روغن فشار افزایش و در این حالت (حركت کاری) نیرو چندین برابر افزایش می‌یابد.
● اندازه‌های مربوط به كفشک‌ها در صفحات CM و CH و PSU است.

نقشه داخلی هیدرولیک نیوماتیک

نظر خودتان را بنویسد