بدنه قالب M1616

Mould

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

  فایل STP   فایل CATPart

تصویر بدنه قالب M1616
تصویر بدنه قالب M1616
تصویر بدنه قالب M1616
تصویر بدنه قالب M1616

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
F90/1616/22#1.0037
1616 196 156 22 122 72 1.0037
€۲۳/۲۱
€۲۲/۶۳
F80/1616/22#1.2312-1.2311
1616 156 22 122 72 1.2312 156 122 20 M10
€۴۳/۸۸
€۴۲/۷۹
F80/1616/27#1.2312-1.2311
1616 156 27 122 72 1.2312 156 122 20 M10
€۴۷/۷۹
€۴۶/۵۹
F80/1616/36#1.2312-1.2311
1616 156 36 122 72 1.2312 156 122 20 M10
€۵۷/۵۷
€۵۶/۱۳
F80/1616/46#1.2312-1.2311
1616 156 46 122 72 1.2312 156 122 20 M10
€۶۸/۸۹
€۶۷/۱۷
F80/1616/27#1.7225
1616 156 27 122 72 1.7225 156 122 20 M10
€۴۰/۴۱
€۳۹/۴۰
F80/1616/36#1.7225
1616 156 36 122 72 1.7225 156 122 20 M10
€۴۷/۷۲
€۴۶/۵۲
F80/1616/46#1.7225
1616 156 46 122 72 1.7225 156 122 20 M10
€۵۶/۶۰
€۵۵/۱۸
F70/1616/27#1.0037
1616 156 27 122 72 1.0037 156 20
€۱۶/۹۸
€۱۶/۵۶
F60/1616/56#1.0037
1616 32 156 56 122 72 1.0037
€۱۱/۰۳
€۱۰/۷۶
F60/1616/76#1.0037
1616 32 156 76 122 72 1.0037
€۱۴/۱۹
€۱۳/۸۳
F50/1616/9#1.0037
1616 156 9 1.0037 8 90 68 136
€۱۰/۲۵
€۹/۹۹
F51/1616/17#1.0037
1616 156 17 1.0037 90 68 136
€۱۰/۴۳
€۱۰/۱۷
F80/1616/56#1.2312-1.2311
1616 156 56 122 72 1.2312 156 122 20 M10
€۸۷/۸۴
€۸۵/۶۴
F80/1616/56#1.7225
1616 156 56 122 72 1.7225 156 122 20 M10
€۷۳/۰۸
€۷۱/۲۵
F91/1616/22#1.0037
1616 196 156 22 122 72 1.0037
€۱۷/۴۸
€۱۷/۰۴
F80/1616/22#1.7225
1616 156 22 122 72 1.7225 156 122 20 M10
€۰/۰۰
F70/1616/36#1.0037
1616 156 36 122 72 1.0037 156 20
€۲۴/۹۰
€۲۴/۲۸
F70/G2/1616/27#1.0037
1616 156 156 27 122 72 1.0037 122 20
€۰/۰۰
F70/G2/1616/36#1.0037
1616 156 156 36 122 72 1.0037 122 20
€۰/۰۰
F60/G2/1616/76#1.0037
1616 32 156 76 122 72 1.0037 122 20
€۰/۰۰
F60/G2/1616/56#1.0037
1616 32 156 56 122 72 1.0037 122 20
€۰/۰۰
F96/1616/22#1.0037
1616 196 156 22 122 72 1.0037 122 20
€۰/۰۰
F95/1616/22#1.0037
1616 196 156 22 122 72 1.0037 122 20
€۰/۰۰
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد