بدنه قالب M1620

Mould M1620

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

  فایل STP   فایل CATPart

تصویر بدنه قالب M1620

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
F80/1620/22#1.2312-1.2311
1620 196 22 122 106 1.2312 156 162 20 M10
€۵۰/۹۸
€۴۹/۷۰
F80/1620/27#1.2312-1.2311
1620 196 27 122 106 1.2312 156 162 20 M10
€۵۵/۸۵
€۵۴/۴۵
F80/1620/36#1.2312-1.2311
1620 196 36 122 106 1.2312 156 162 20 M10
€۶۸/۰۳
€۶۶/۳۳
F80/1620/46#1.2312-1.2311
1620 196 46 122 106 1.2312 156 162 20 M10
€۸۱/۱۴
€۷۹/۱۱
F80/1620/36#1.7225
1620 196 36 122 106 1.7225 156 162 20 M10
€۵۵/۸۱
€۵۴/۴۲
F80/1620/46#1.7225
1620 196 46 122 106 1.7225 156 162 20 M10
€۶۵/۸۴
€۶۴/۲۰
F70/1620/27#1.0037
1620 196 27 122 106 1.0037 156 20
€۲۰/۲۴
€۱۹/۷۴
F70/1620/36#1.0037
1620 196 36 122 106 1.0037 156 20
€۲۸/۰۵
€۲۷/۳۵
F60/1620/56#1.0037
1620 32 196 56 122 106 1.0037
€۱۲/۶۸
€۱۲/۳۶
F60/1620/76#1.0037
1620 32 196 76 122 106 1.0037
€۱۶/۴۸
€۱۶/۰۷
F51/1620/17#1.0037
1620 196 17 1.0037 90 68 172
€۱۲/۲۹
€۱۱/۹۸
F91/1620/22#1.0037
1620 196 196 22 122 106 1.0037
€۲۰/۶۳
€۲۰/۱۲
F80/1620/56#1.2312-1.2311
1620 196 56 122 106 1.2312 156 162 20 M10
€۹۹/۲۷
€۹۶/۷۸
F80/1620/56#1.7225
1620 196 56 122 106 1.7225 156 162 20 M10
€۸۰/۹۲
€۷۸/۹۰
F50/1620/9#1.0037
1620 196 9 1.0037 8 90 68 172
€۱۱/۶۸
€۱۱/۳۹
F90/1620/22#1.0037
1620 196 196 22 122 106 1.0037
€۰/۰۰
F80/1620/27#1.7225
1620 196 27 122 106 1.7225 156 162 20 M10
€۰/۰۰
F80/1620/22#1.7225
1620 196 22 122 106 1.7225 156 162 20 M10
€۰/۰۰
F70/G2/1620/36#1.0037
1620 156 196 36 122 106 1.0037 162 20
€۰/۰۰
F70/G2/1620/27#1.0037
1620 156 196 27 122 106 1.0037 162 20
€۰/۰۰
F60/G2/1620/76#1.0037
1620 32 196 76 122 106 1.0037 162 20
€۰/۰۰
F60/G2/1620/56#1.0037
1620 32 196 56 122 106 1.0037 162 20
€۰/۰۰
F96/1620/22#1.0037
1620 196 196 22 122 106 1.0037 162 20
€۰/۰۰
F95/1620/22#1.0037
1620 196 196 22 122 106 1.0037 162 20
€۰/۰۰
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد