بدنه قالب M2025

Mould

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

  فایل STP   فایل CATPart

تصویر بدنه قالب M2025
تصویر بدنه قالب M2025
تصویر بدنه قالب M2025
تصویر بدنه قالب M2025

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
F80/2025/27#1.2312-1.2311
2025 246 27 154 150 1.2312 196 202 26 M10
€۸۱/۰۳
€۷۹/۰۰
F80/2025/36#1.2312-1.2311
2025 246 36 154 150 1.2312 196 202 26 M10
€۹۹/۱۶
€۹۶/۶۸
F80/2025/46#1.2312-1.2311
2025 246 46 154 150 1.2312 196 202 26 M10
€۱۱۶/۸۵
€۱۱۳/۹۳
F80/2025/56#1.2312-1.2311
2025 246 56 154 150 1.2312 196 202 26 M10
€۱۳۶/۷۰
€۱۳۳/۲۸
F80/2025/27#1.7225
2025 246 27 154 150 1.7225 196 202 26 M10
€۶۶/۸۴
€۶۵/۱۷
F80/2025/46#1.7225
2025 246 46 154 150 1.7225 196 202 26 M10
€۹۳/۲۵
€۹۰/۹۲
F80/2025/56#1.7225
2025 246 56 154 150 1.7225 196 202 26 M10
€۱۰۸/۳۶
€۱۰۵/۶۶
F80/2025/36#1.7225
2025 246 36 154 150 1.7225 196 202 26 M10
€۸۰/۲۸
€۷۸/۲۷
F60/2025/76#1.0037
2025 38 246 76 154 150 1.0037
€۲۱/۱۰
€۲۰/۵۷
F50/2025/12#1.0037
2025 246 12 1.0037 8 118 96 182
€۱۷/۱۲
€۱۶/۷۰
F91/2025/27#1.0037
2025 246 246 27 154 150 1.0037
€۳۳/۱۰
€۳۲/۲۷
F70/2025/36#1.0037
2025 246 36 154 150 1.0037 196 26
€۳۶/۹۳
€۳۶/۰۱
F70/2025/27#1.0037
2025 246 27 154 150 1.0037 196 26
€۳۰/۳۴
€۲۹/۵۸
F60/2025/56#1.0037
2025 38 246 56 154 150 1.0037
€۱۶/۸۷
€۱۶/۴۵
F90/2025/27#1.0037
2025 246 246 27 154 150 1.0037
€۰/۰۰
F51/2025/17#1.0037
2025 246 17 1.0037 118 96 182
€۱۷/۷۳
€۱۷/۲۹
F80/2025/22#1.2312
2025 246 22 154 150 1.2312 196 202 26 M10
€۰/۰۰
F80/2025/22#1.2311
2025 246 22 154 150 1.2311 196 202 26 M10
€۰/۰۰
F80/2025/22#1.7225
2025 246 22 154 150 1.7225 196 202 26 M10
€۰/۰۰
F70/G2/2025/36#1.0037
2025 196 246 36 154 150 1.0037 202 26
€۰/۰۰
F70/G2/2025/27#1.0037
2025 196 246 27 154 150 1.0037 202 26
€۰/۰۰
F60/G2/2025/76#1.0037
2025 38 246 76 154 150 1.0037 202 26
€۰/۰۰
F60/G2/2025/56#1.0037
2025 38 246 56 154 150 1.0037 202 26
€۰/۰۰
F96/2025/22#1.0037
2025 246 246 27 154 100 1.0037 202 26
€۰/۰۰
F95/2025/27#1.0037
2025 246 246 27 154 150 1.0037 202 26
€۰/۰۰
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد