بدنه قالب M2030

Mould

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

  فایل STP   فایل CATPart

تصویر بدنه قالب M2030
تصویر بدنه قالب M2030
تصویر بدنه قالب M2030
تصویر بدنه قالب M2030

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
F80/2030/36#1.2312-1.2311
2030 296 36 154 196 1.2312 196 252 26 M10
€۱۱۵/۳۵
€۱۱۲/۴۶
F80/2030/46#1.2312-1.2311
2030 296 46 154 196 1.2312 196 252 26 M10
€۱۳۶/۹۵
€۱۳۳/۵۳
F80/2030/56#1.2312-1.2311
2030 296 56 154 196 1.2312 196 252 26 M10
€۱۶۱/۶۷
€۱۵۷/۶۳
F80/2030/36#1.7225
2030 296 36 154 196 1.7225 196 252 26 M10
€۹۲/۷۵
€۹۰/۴۳
F80/2030/56#1.7225
2030 296 56 154 196 1.7225 196 252 26 M10
€۱۲۷/۷۸
€۱۲۴/۵۹
F60/2030/56#1.0037
2030 38 296 56 154 196 1.0037
€۲۱/۱۰
€۲۰/۵۷
F60/2030/76#1.0037
2030 38 296 76 154 196 1.0037
€۲۵/۴۰
€۲۴/۷۶
F50/2030/12#1.0037
2030 296 12 1.0037 8 118 96 232
€۲۲/۷۵
€۲۲/۱۸
F51/2030/17#1.0037
2030 296 17 1.0037 118 96 232
€۲۳/۷۱
€۲۳/۱۲
F80/2030/27#1.2312-1.2311
2030 296 27 154 196 1.2312 196 252 26 M10
€۹۴/۴۳
€۹۲/۰۷
F80/2030/27#1.7225
2030 296 27 154 196 1.7225 196 252 26 M10
€۷۷/۴۹
€۷۵/۵۵
F80/2030/46#1.7225
2030 296 46 154 196 1.7225 196 252 26 M10
€۱۰۸/۷۲
€۱۰۶/۰۰
F90/2030/27#1.0037
2030 246 296 27 154 196 1.0037
€۰/۰۰
F70/2030/27#1.0037
2030 296 27 154 196 1.0037 196 26
€۰/۰۰
F91/2030/27#1.0037
2030 246 296 27 154 196 1.0037
€۳۹/۵۵
€۳۸/۵۶
F70/G2/2030/36#1.0037
2030 196 296 36 154 196 1.0037 252 26
€۰/۰۰
F70/G2/2030/27#1.0037
2030 196 296 27 154 196 1.0037 252 26
€۰/۰۰
F70/2030/36#1.0037
2030 296 36 154 196 1.0037 196 26
€۰/۰۰
F60/G2/2030/76#1.0037
2030 38 296 76 154 196 1.0037 252 26
€۰/۰۰
F60/G2/2030/56#1.0037
2030 38 296 56 154 196 1.0037 252 26
€۰/۰۰
F95/2030/27#1.0037
2030 246 296 27 154 196 1.0037 252 26
€۰/۰۰
F96/2030/27#1.0037
2030 246 296 27 154 100 1.0037 252 26
€۰/۰۰
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد