صفحات مگنت تخت | MAG01

Permanent Magnetic Chuck

مشخصات :

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سایز توضیحات قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
MAG01-2040S
200x400 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
MAG01-3040S
300x400 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
MAG01-4060S
400x600 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۳۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
MAG01-2550S
250x500 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
MAG01-1515S
150x150 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
MAG01-1530S
150x300 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
MAG01-3050S
300x500 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MAG01-3060S
300x600 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
MAG01-3080S
300x800 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۳۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
MAG01-4080S
400x800 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۴۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد