نازل های سری رها D5368

Raha Series Nozzle

مشخصات :

● جنس بدنه: فولاد گرمکار
- جنس مغزی طبق سفارش قابل تغییر است.

تصویر نازل های سری رها D5368
تصویر نازل های سری رها D5368
تصویر نازل های سری رها D5368
تصویر نازل های سری رها D5368
تصویر نازل های سری رها D5368
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
STP D5368 stp d5368.rar 724 KB پاییز 1401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d L قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
D53681/32x80
32 80
€۶۹/۷۸
€۶۸/۰۳
D53681/40x140
40 140
€۱۱۲/۴۵
€۱۰۹/۶۴
D53682/32x80
32 80
€۷۰/۷۱
€۶۸/۹۴
D53681/25x50
25 50
€۶۳/۸۶
€۶۲/۲۶
D53681/25x70
25 70
€۶۸/۲۲
€۶۶/۵۱
D53681/25x100
25 100
€۷۱/۳۳
€۶۹/۵۵
D53681/32x60
32 60
€۶۷/۹۱
€۶۶/۲۱
D53681/32x100
32 100
€۷۳/۸۳
€۷۱/۹۸
D53681/40x80
40 80
€۸۵/۰۴
€۸۲/۹۱
D53681/40x100
40 100
€۸۸/۱۵
€۸۵/۹۵
D53681/50x100
50 100
€۱۰۰/۹۳
€۹۸/۴۰
D53681/50x140
50 140
€۱۳۰/۵۲
€۱۲۷/۲۶
D53681/50x200
50 200
€۱۴۹/۸۳
€۱۴۶/۰۹
D53681/50x250
50 250
€۱۶۲/۹۱
€۱۵۸/۸۴
D53681/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53681/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53681/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53681/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53681/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53681/60x300
60 300
تماس بگیرید
D53682/25x50
25 50
€۶۴/۴۸
€۶۲/۸۷
D53682/25x70
25 70
€۶۸/۸۴
€۶۷/۱۲
D53682/25x100
25 100
€۷۲/۲۷
€۷۰/۴۶
D53682/32x60
32 60
€۶۸/۵۳
€۶۶/۸۲
D53682/32x100
32 100
€۷۴/۷۶
€۷۲/۸۹
D53682/40x80
40 80
€۸۶/۲۹
€۸۴/۱۳
D53682/40x100
40 100
€۸۹/۴۰
€۸۷/۱۷
D53682/40x140
40 140
€۱۱۳/۷۰
€۱۱۰/۸۶
D53682/50x100
50 100
€۱۰۲/۱۷
€۹۹/۶۲
D53682/50x140
50 140
€۱۳۱/۷۶
€۱۲۸/۴۷
D53682/50x200
50 200
€۱۵۱/۰۸
€۱۴۷/۳۰
D53682/50x250
50 250
€۱۶۴/۴۷
€۱۶۰/۳۶
D53682/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53682/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53682/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53682/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53682/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53682/60x300
60 300
تماس بگیرید
D53683/25x50
25 50
€۸۷/۵۳
€۸۵/۳۴
D53683/25x70
25 70
€۹۱/۵۸
€۸۹/۲۹
D53683/25x100
25 100
€۹۵/۰۱
€۹۲/۶۳
D53683/32x60
32 60
€۹۱/۵۸
€۸۹/۲۹
D53683/32x80
32 80
€۹۳/۷۶
€۹۱/۴۲
D53683/32x100
32 100
€۹۷/۸۱
€۹۵/۳۷
D53683/40x80
40 80
€۱۱۹/۶۲
€۱۱۶/۶۳
D53683/40x100
40 100
€۱۲۲/۷۳
€۱۱۹/۶۶
D53683/40x140
40 140
€۱۴۷/۰۳
€۱۴۳/۳۵
D53683/50x100
50 100
€۱۳۵/۸۱
€۱۳۲/۴۲
D53683/50x140
50 140
€۱۶۵/۴۱
€۱۶۱/۲۷
D53683/50x200
50 200
€۱۸۴/۷۲
€۱۸۰/۱۰
D53683/50x250
50 250
€۱۹۸/۱۱
€۱۹۳/۱۶
D53683/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53683/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53683/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53683/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53683/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53683/60x300
60 300
تماس بگیرید

 

نظر خودتان را بنویسد