صفحه راهنما گرافیت دار D061

Sliding Pad

مشخصات :

● بدون روانكار مايع
● جنس: فسفر برنز/چدن
● در حركتهای خطی و چرخشی در اغلب صنايع مهندسی از جمله قالبسازی كاربرد دارند.
● مزايای راهنمای گرافیت دار:
- دارای خصوصيات خوب لغزشی در شرايط بحرانی.
- بالاترين ظرفيت تحمل بار در سرعتهای کم.
- قابل استفاده در آب و يا محلولهای شيميايی.
- قابليت تحمل طيف وسيعی از دمای سرد و گرم.
- مستهلک كننده ارتعاشات.

تصویر صفحه راهنما گرافیت دار D061
تصویر صفحه راهنما گرافیت دار D061
تصویر صفحه راهنما گرافیت دار D061
تصویر صفحه راهنما گرافیت دار D061
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
فایل سه بعدی CATPart برای صفحه راهنما گرافیت دار D061 d061-catpart.rar 207.3 KB پاییز 1401
فایل سه بعدی STP برای صفحه راهنما گرافیت دار D061 d061-stp.rar 515.3 KB پاییز 1401
در حال بارگیری محصولات...

توجه:


● قبل از استفاده، سطوح لغزشی آغشته به گریس لیتیم شود.

● 25 الی30 درصد از سطح سیستم راهنما بوسیله گرافیت پوشش داده شده است.

● سطوح مقابل باید سنگ خورده باشند و ترجیحا توازی در حرکت رعایت شود.

● تحمل حرارتی تا °200C جهت مصارف عمومی.

نظر خودتان را بنویسد