پیچ دو سر رزوه E406

STUD

مشخصات :

● DIN 6379
● M8-M12 : درجه استحکام 10/9
● M14-M30 : درجه استحکام 8/8
● حداقل طول درگیری پیچ با مهره معادل قطر پیچ رعایت شود.

تصویر پیچ دو سر رزوه E406
تصویر پیچ دو سر رزوه E406

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d b b1 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
E406/12x100
M12 63 15 100
€۰/۹۳
€۰/۹۱
E406/12x160
M12 100 15 160
€۱/۰۲
€۰/۹۹
E406/12x200
M12 122 15 200
€۱/۰۸
€۱/۰۵
E406/16x100
M16 63 19 100
€۱/۲۰
€۱/۱۷
E406/16x160
M16 100 19 160
€۱/۴۹
€۱/۴۵
E406/16x200
M16 122 19 200
€۱/۶۹
€۱/۶۵
E406/18x160
M18 100 23 160
€۲/۱۳
€۲/۰۸
E406/22x160
M22 100 31 160
€۲/۵۶
€۲/۵۰
E406/24x125
M24 70 35 125
€۲/۵۰
€۲/۴۴
E406/24x160
M24 100 35 160
€۲/۹۷
€۲/۹۰
E406/24x315
M24 200 35 315
€۴/۶۶
€۴/۵۴
E406/30x200
M30 122 43 200
€۴/۹۲
€۴/۸۰
E406/8x80
M8 50 11 80
تماس بگیرید
E406/10x100
M10 75 13 100
€۰/۰۰
E406/14x100
M14 63 17 100
€۰/۰۰
E406/14x160
M14 100 17 160
€۰/۰۰
E406/16x125
M16 75 19 125
€۰/۰۰
E406/20x125
M20 70 27 125
€۱/۸۳
€۱/۷۹
E406/20x160
M20 100 27 160
€۰/۰۰
E406/20x200
M20 122 27 200
€۰/۰۰
E406/24x200
M24 122 35 200
€۳/۳۸
€۳/۲۹
E406/24x250
M24 160 35 250
€۰/۰۰
نظر خودتان را بنویسد