قفسه ساچمه D144

Ball Cage

مشخصات :

● جنس قفسه : برنج ، آلومينيوم

  فایل STP   فایل CATPart
_ فایل بالا مشابه با ِD141 است.

تصویر قفسه ساچمه D144

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 k l1 l3 l4 جنس قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
D144/25X80/Br
25 3 80 51 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/32x70/Br
32 4 70 41 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/48x80/Br
48 4 80 51 4.3 Br
تماس بگیرید
D144/24X80/Br
24 3 80 51 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/30x70/Br
30 4 70 41 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/38x120/Br
40 4 95 73 3.45 Br
تماس بگیرید
D144/40x120/Br
40 4 95 73 3.45 Br
تماس بگیرید
D144/20x72/Br
20 3 72 41 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/19x80/Br
19 3 80 51 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/40x80/Br
40 4 80 51 3.45 Br
تماس بگیرید
D144/38x95/Br
38 4 95 61 3.45 Br
تماس بگیرید
D144/50x120/Br
50 4 120 73 4.3 Br
تماس بگیرید
D144/60x95/Br
60 4 95 61 4.3 Br
تماس بگیرید
D144/32x80/Br
32 4 80 51 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/32x95/Br
32 4 95 61 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/40x105/Br
40 4 95 61 3.45 Br
تماس بگیرید
D144/19x72/Br
19 3 72 41 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/20x80/Br
20 3 80 51 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/32x105/Br
32 4 105 61 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/38x80/Br
38 4 80 51 3.45 Br
تماس بگیرید
D144/63x95/Br
63 4 95 61 4.3 Br
تماس بگیرید
D144/120x60/Br
60 4 120 73 4.3 Br
تماس بگیرید
D144/20x56/Br
20 3 56 31 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/24x56/Br
24 3 56 31 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/24x72/Br
24 3 72 41 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/50x80/Br
50 4 80 51 4.3 Br
تماس بگیرید
D144/50x95/Br
50 4 95 61 4.3 Br
تماس بگیرید
D144/140x60/Br
60 4 140 83 4.3 Br
تماس بگیرید
D144/19x56/Br
19 3 56 31 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/25x56/Br
25 3 72 31 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/30x80/Br
30 4 80 51 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/30x105/Br
30 4 105 61 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/38x105/Br
38 4 95 61 3.45 Br
تماس بگیرید
D144/48x95/Br
48 4 95 61 4.3 Br
تماس بگیرید
D144/120x63/Br
63 4 120 73 4.3 Br
تماس بگیرید
D144/25x72/Br
25 3 72 41 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/30x95/Br
30 4 95 61 2.6 Br
تماس بگیرید
D144/40x95/Br
40 4 95 61 3.45 Br
تماس بگیرید
D144/48x120/Br
48 4 120 73 4.3 Br
تماس بگیرید
D144/140x63/Br
63 4 140 83 4.3 Br
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد