نگهدارنده قفسه ساچمه E362

Ball Cage Retainer

مشخصات :

● مخصوص میله راهنمای D028 و قفسه ساچمه D144

تصویر نگهدارنده قفسه ساچمه E362
تصویر نگهدارنده قفسه ساچمه E362
تصویر نگهدارنده قفسه ساچمه E362

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
E362/19
19
تماس بگیرید
E362/20
20
تماس بگیرید
E362/24
24
تماس بگیرید
E362/25
25
تماس بگیرید
E362/30
30
تماس بگیرید
E362/32
32
تماس بگیرید
E362/38
38
تماس بگیرید
E362/40
40
تماس بگیرید
E362/48
48
تماس بگیرید
E362/50
50
تماس بگیرید
E362/60
60
تماس بگیرید
E362/63
63
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد