در پوش(میله راهنما) E363

Disc(Guide Pillar)

مشخصات :

● d1 قطر میله راهنما است.

  فایل CATPart   فایل STP

تصویر در پوش(میله راهنما) E363
در حال بارگیری محصولات...
نظر خودتان را بنویسد