میله راهنما D013

Guide Pillar

مشخصات :

● جنس: 1.7131~ / 720HV
● مشابه با ISO 9182-2 / DIN 9825

  فایل CATPart   فایل STP

تصویر میله راهنما D013
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
فایل سه بعدی CATPart برای میله راهنما D013 d013-catpart.rar 71.6 KB پاییز 1401
فایل سه بعدی STP برای میله راهنما D013 d013-stp.rar 548.6 KB پاییز 1401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l l4 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
D013/20x125
20 125 5
۱۰۴,۵۰ ₽
۱۰۱,۵۰ ₽
D013/20x140
20 140 5
۱۱۶,۵۰ ₽
۱۱۳,۵۰ ₽
D013/20x160
20 160 5
۱۳۹,۰۰ ₽
۱۳۵,۵۰ ₽
D013/20x180
20 180 5
۲۶۸,۵۰ ₽
۲۶۲,۰۰ ₽
D013/20x200
20 200 5
۲۷۹,۰۰ ₽
۲۷۲,۰۰ ₽
D013/20x224
20 224 5
۴۶۵,۰۰ ₽
۴۵۳,۵۰ ₽
D013/20x250
20 250 5
۵۳۰,۵۰ ₽
۵۱۷,۰۰ ₽
D013/24x140
24 140 7
۱۵۶,۵۰ ₽
۱۵۲,۵۰ ₽
D013/24x160
24 160 7
۱۶۱,۰۰ ₽
۱۵۷,۰۰ ₽
D013/24x180
24 180 7
۱۸۸,۰۰ ₽
۱۸۳,۰۰ ₽
D013/24x200
24 200 7
۲۰۹,۵۰ ₽
۲۰۴,۵۰ ₽
D013/24x224
24 224 7
۴۴۵,۰۰ ₽
۴۳۴,۰۰ ₽
D013/24x250
24 250 7
۵۴۲,۵۰ ₽
۵۲۹,۰۰ ₽
D013/24x280
24 280 7
۶۰۴,۵۰ ₽
۵۸۹,۰۰ ₽
D013/25x140
25 140 7
۱۷۸,۵۰ ₽
۱۷۴,۰۰ ₽
D013/25x160
25 160 7
۱۹۲,۰۰ ₽
۱۸۷,۵۰ ₽
D013/25x180
25 180 7
۲۲۴,۵۰ ₽
۲۱۸,۵۰ ₽
D013/25x200
25 200 7
۲۴۸,۰۰ ₽
۲۴۱,۵۰ ₽
D013/25x224
25 224 7
۴۸۶,۰۰ ₽
۴۷۴,۰۰ ₽
D013/25x250
25 250 7
۵۸۷,۰۰ ₽
۵۷۲,۵۰ ₽
D013/30x140
30 140 7
۲۲۶,۰۰ ₽
۲۲۰,۵۰ ₽
D013/30x160
30 160 7
۲۵۲,۰۰ ₽
۲۴۶,۰۰ ₽
D013/30x180
30 180 7
۲۷۸,۵۰ ₽
۲۷۱,۵۰ ₽
D013/30x200
30 200 7
۳۱۱,۵۰ ₽
۳۰۳,۵۰ ₽
D013/30x224
30 224 7
۳۵۴,۰۰ ₽
۳۴۵,۰۰ ₽
D013/30x250
30 250 7
۳۹۱,۵۰ ₽
۳۸۱,۵۰ ₽
D013/30x280
30 280 7
۴۷۳,۰۰ ₽
۴۶۱,۰۰ ₽
D013/30x315
30 315 7
۷۷۰,۵۰ ₽
۷۵۱,۰۰ ₽
D013/30x355
30 355 7
۹۲۱,۰۰ ₽
۸۹۸,۰۰ ₽
D013/30x400
30 400 7
۱ ۰۲۶,۰۰ ₽
۱ ۰۰۰,۵۰ ₽
D013/32x140
32 140 7
۲۲۶,۰۰ ₽
۲۲۰,۵۰ ₽
D013/32x160
32 160 7
۲۵۲,۰۰ ₽
۲۴۶,۰۰ ₽
D013/32x180
32 180 7
۲۷۸,۵۰ ₽
۲۷۱,۵۰ ₽
D013/32x200
32 200 7
۳۱۱,۵۰ ₽
۳۰۳,۵۰ ₽
D013/32x224
32 224 7
۳۵۴,۰۰ ₽
۳۴۵,۰۰ ₽
D013/32x250
32 250 7
۳۹۱,۵۰ ₽
۳۸۱,۵۰ ₽
D013/32x280
32 280 7
۴۷۳,۰۰ ₽
۴۶۱,۰۰ ₽
D013/32x315
32 315 7
۷۷۰,۵۰ ₽
۷۵۱,۰۰ ₽
D013/32x355
32 355 7
۹۲۱,۰۰ ₽
۸۹۸,۰۰ ₽
D013/32x400
32 400 7
۱ ۰۲۶,۰۰ ₽
۱ ۰۰۰,۵۰ ₽
D013/38x160
38 160 10
۳۳۷,۵۰ ₽
۳۲۹,۰۰ ₽
D013/38x180
38 180 10
۳۶۴,۵۰ ₽
۳۵۵,۰۰ ₽
D013/38x200
38 200 10
۳۹۹,۰۰ ₽
۳۸۹,۰۰ ₽
D013/38x224
38 224 10
۴۴۵,۰۰ ₽
۴۳۴,۰۰ ₽
D013/38x250
38 250 10
۴۸۸,۵۰ ₽
۴۷۶,۵۰ ₽
D013/38x315
38 315 10
۹۶۱,۵۰ ₽
۹۳۷,۵۰ ₽
D013/38x355
38 355 10
۱ ۱۰۷,۰۰ ₽
۱ ۰۷۹,۵۰ ₽
D013/38x400
38 400 10
۱ ۲۲۹,۵۰ ₽
۱ ۱۹۹,۰۰ ₽
D013/38x500
38 500 10
۱ ۴۹۷,۵۰ ₽
۱ ۴۶۰,۰۰ ₽
D013/40x160
40 160 10
۳۸۵,۰۰ ₽
D013/40x180
40 180 10
۴۱۹,۰۰ ₽
۴۰۸,۵۰ ₽
D013/40x200
40 200 10
۴۵۵,۰۰ ₽
۴۴۳,۵۰ ₽
D013/40x224
40 224 10
۵۰۹,۵۰ ₽
۴۹۷,۰۰ ₽
D013/40x280
40 280 10
۶۲۹,۵۰ ₽
۶۱۴,۰۰ ₽
D013/40x315
40 315 10
۱ ۰۶۵,۰۰ ₽
۱ ۰۳۸,۵۰ ₽
D013/40x355
40 355 10
۱ ۲۲۰,۰۰ ₽
۱ ۱۸۹,۵۰ ₽
D013/40x400
40 400 10
۱ ۳۵۶,۵۰ ₽
۱ ۳۲۲,۵۰ ₽
D013/40x500
40 500 10
۱ ۶۵۲,۰۰ ₽
۱ ۶۱۱,۰۰ ₽
D013/48x200
48 200 10
۶۱۲,۰۰ ₽
۵۹۷,۰۰ ₽
D013/48x224
48 224 10
۶۵۶,۵۰ ₽
۶۴۰,۰۰ ₽
D013/48x250
48 250 10
۷۲۸,۵۰ ₽
۷۱۰,۵۰ ₽
D013/48x280
48 280 10
۷۹۵,۵۰ ₽
۷۷۶,۰۰ ₽
D013/48x400
48 400 10
۱ ۵۷۲,۰۰ ₽
۱ ۵۳۳,۰۰ ₽
D013/48x500
48 500 10
۱ ۹۱۲,۰۰ ₽
۱ ۸۶۴,۵۰ ₽
D013/50x200
50 200 10
۶۸۱,۵۰ ₽
۶۶۴,۵۰ ₽
D013/50x224
50 224 10
۷۳۹,۰۰ ₽
۷۲۰,۵۰ ₽
D013/50x250
50 250 10
۸۲۱,۵۰ ₽
۸۰۱,۰۰ ₽
D013/50x280
50 280 10
۸۹۷,۵۰ ₽
۸۷۵,۰۰ ₽
D013/50x315
50 315 10
۱ ۳۵۷,۵۰ ₽
۱ ۳۲۳,۵۰ ₽
D013/50x400
50 400 10
۱ ۷۱۶,۵۰ ₽
۱ ۶۷۳,۵۰ ₽
D013/60x280
60 280 10
۱ ۵۰۸,۰۰ ₽
۱ ۴۷۰,۰۰ ₽
D013/63x280
63 280 10
۱ ۵۰۸,۰۰ ₽
۱ ۴۷۰,۰۰ ₽
D013/63x355
63 355 10
۲ ۲۵۱,۵۰ ₽
۲ ۱۹۵,۰۰ ₽
D013/15x100
15 100 4
تماس بگیرید
D013/15x112
15 112 4
تماس بگیرید
D013/15x125
15 125 4
تماس بگیرید
D013/15x140
15 140 4
تماس بگیرید
D013/15x160
15 160 4
تماس بگیرید
D013/15x180
15 180 4
تماس بگیرید
D013/15x200
15 200 4
تماس بگیرید
D013/15x224
15 224 4
تماس بگیرید
D013/16x100
16 100 4
تماس بگیرید
D013/16x112
16 112 4
تماس بگیرید
D013/16x125
16 125 4
تماس بگیرید
D013/16x140
16 140 4
تماس بگیرید
D013/16x160
16 160 4
تماس بگیرید
D013/16x180
16 180 4
تماس بگیرید
D013/16x200
16 200 4
تماس بگیرید
D013/16x224
16 224 4
تماس بگیرید
D013/19x125
19 125 5
تماس بگیرید
D013/19x140
19 140 5
۱۱۶,۵۰ ₽
۱۱۳,۵۰ ₽
D013/19x160
19 160 5
تماس بگیرید
D013/19x180
19 180 5
تماس بگیرید
D013/19x200
19 200 5
تماس بگیرید
D013/19x224
19 224 5
تماس بگیرید
D013/19x250
19 250 5
تماس بگیرید
D013/19x280
19 280 5
تماس بگیرید
D013/20x280
20 280 5
تماس بگیرید
D013/24x100
24 100 7
تماس بگیرید
D013/24x112
24 112 7
تماس بگیرید
D013/24x125
24 125 7
تماس بگیرید
D013/24x315
24 315 7
تماس بگیرید
D013/24x355
24 355 7
تماس بگیرید
D013/25x100
25 100 7
تماس بگیرید
D013/25x112
25 112 7
تماس بگیرید
D013/25x125
25 125 7
تماس بگیرید
D013/25x280
25 280 7
۶۶۲,۵۰ ₽
۶۴۶,۰۰ ₽
D013/25x315
25 315 7
تماس بگیرید
D013/25x355
25 355 7
تماس بگیرید
D013/30x125
30 125 7
تماس بگیرید
D013/32x125
32 125 7
تماس بگیرید
D013/38x280
38 280 10
۵۴۶,۰۰ ₽
۵۳۲,۵۰ ₽
D013/38x450
38 450 10
تماس بگیرید
D013/40x250
40 250 10
۵۶۵,۰۰ ₽
۵۵۱,۰۰ ₽
D013/40x450
40 450 10
تماس بگیرید
D013/48x180
48 180 10
۵۷۰,۵۰ ₽
۵۵۶,۰۰ ₽
D013/48x315
48 315 10
۱ ۲۴۲,۵۰ ₽
۱ ۲۱۱,۵۰ ₽
D013/48x355
48 355 10
تماس بگیرید
D013/48x450
48 450 10
تماس بگیرید
D013/50x180
50 180 10
۶۳۷,۵۰ ₽
۶۲۱,۵۰ ₽
D013/50x355
50 355 10
تماس بگیرید
D013/50x450
50 450 10
تماس بگیرید
D013/50x500
50 500 10
۲ ۰۹۳,۰۰ ₽
۲ ۰۴۰,۵۰ ₽
D013/60x250
60 250 10
تماس بگیرید
D013/60x315
60 315 10
۱ ۹۶۳,۵۰ ₽
۱ ۹۱۴,۵۰ ₽
D013/60x355
60 355 10
۲ ۲۵۱,۵۰ ₽
۲ ۱۹۵,۰۰ ₽
D013/60x400
60 400 10
تماس بگیرید
D013/60x450
60 450 10
تماس بگیرید
D013/60x500
60 500 10
تماس بگیرید
D013/60x600
60 600 10
تماس بگیرید
D013/63x250
63 250 10
تماس بگیرید
D013/63x315
63 315 10
۱ ۹۶۳,۵۰ ₽
۱ ۹۱۴,۵۰ ₽
D013/63x400
63 400 10
تماس بگیرید
D013/63x450
63 450 10
تماس بگیرید
D013/63x500
63 500 10
تماس بگیرید
D013/63x600
63 600 10
تماس بگیرید
D013/80x280
80 280 10
تماس بگیرید
D013/80x315
80 315 10
۲ ۸۳۷,۵۰ ₽
۲ ۷۶۶,۵۰ ₽
D013/80x355
80 355 10
تماس بگیرید
D013/80x400
80 400 10
تماس بگیرید
D013/80x450
80 450 10
تماس بگیرید
D013/80x500
80 500 10
تماس بگیرید
D013/80x600
80 600 10
تماس بگیرید
D013/80x700
80 700 10
تماس بگیرید
D013/80x800
80 800 10
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد