بوش راهنما D014

Guide Bush

مشخصات :

● پله دار - نصب آزاد - چسبی
● جنس:1.7131,720HV~
● DIN 9831/ISO 9448-2


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر بوش راهنما D014
تصویر بوش راهنما D014

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l3 d2 d3 l1 سیستم راهنما قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D014/20x60.A
20 60 26 30 65 A
۱۷۸,۰۰ ₽
۱۶۹,۰۰ ₽
D014/24x47.A
24 47 30 35 56 A
۱۴۸,۵۰ ₽
۱۴۱,۰۰ ₽
D014/24x47.B
24 47 30 42 56 B
۲۸۸,۰۰ ₽
۲۷۴,۰۰ ₽
D014/24x70.A
24 70 31 35 71 A
۲۰۰,۵۰ ₽
۱۹۰,۵۰ ₽
D014/25x47.A
25 47 30 35 56 A
۱۴۸,۵۰ ₽
۱۴۱,۰۰ ₽
D014/30X90.A
30 90 38 44 95 A
۳۳۲,۰۰ ₽
۳۱۵,۵۰ ₽
D014/32X60.A
32 60 40 44 71 A
۲۵۴,۵۰ ₽
۲۴۱,۵۰ ₽
D014/32X60.B
32 60 40 54 71 B
۴۲۰,۰۰ ₽
۳۹۹,۰۰ ₽
D014/38X77.B
38 77 46 64 80 B
۶۴۳,۰۰ ₽
۶۱۱,۰۰ ₽
D014/40X77.A
40 77 48 54 80 A
۳۸۱,۵۰ ₽
۳۶۲,۵۰ ₽
D014/40X77.B
40 77 48 64 80 B
۶۴۳,۰۰ ₽
۶۱۱,۰۰ ₽
D014/40X100.A
40 100 48 54 105 A
۴۷۰,۵۰ ₽
۴۴۷,۰۰ ₽
D014/40X120.A
40 120 48 54 120 A
۵۸۵,۰۰ ₽
۵۵۶,۰۰ ₽
D014/50X95.A
50 95 58 64 95 A
۶۷۸,۵۰ ₽
۶۴۴,۵۰ ₽
D014/19x37.A
19 37 25 30 45 A
۱۲۷,۰۰ ₽
۱۲۱,۰۰ ₽
D014/19x37.B
19 37 25 35 45 B
۳۳۷,۵۰ ₽
۳۲۱,۰۰ ₽
D014/19x60.A
19 60 25 30 65 A
۱۷۸,۰۰ ₽
۱۶۹,۰۰ ₽
D014/19x60.B
19 60 25 35 65 B
۴۲۱,۰۰ ₽
۴۰۰,۰۰ ₽
D014/20x37.A
20 37 26 30 45 A
۱۲۷,۰۰ ₽
۱۲۱,۰۰ ₽
D014/20x37.B
20 37 26 35 45 B
۳۳۷,۵۰ ₽
۳۲۱,۰۰ ₽
D014/20x50.A
20 50 26 30 56 A
تماس بگیرید
D014/20x50.B
20 50 26 35 56 B
تماس بگیرید
D014/20x60.B
20 60 26 35 65 B
۴۲۱,۰۰ ₽
۴۰۰,۰۰ ₽
D014/24x70.B
24 70 31 42 71 B
۳۸۸,۵۰ ₽
۳۶۹,۰۰ ₽
D014/24x80.A
24 80 30 35 80 A
۲۳۳,۰۰ ₽
۲۲۱,۵۰ ₽
D014/24x80.B
24 80 30 42 80 B
۴۵۳,۵۰ ₽
۴۳۱,۰۰ ₽
D014/25x47.B
25 47 30 42 56 B
۲۸۸,۰۰ ₽
۲۷۴,۰۰ ₽
D014/25X80.A
25 80 31 35 80 A
۲۳۳,۰۰ ₽
۲۲۱,۵۰ ₽
D014/25X80.B
25 80 31 42 80 B
۴۵۳,۵۰ ₽
۴۳۱,۰۰ ₽
D014/30X60.A
30 60 38 44 71 A
۲۵۴,۵۰ ₽
۲۴۱,۵۰ ₽
D014/30X60.B
30 60 38 54 71 B
۴۲۰,۰۰ ₽
۳۹۹,۰۰ ₽
D014/30X90.B
30 90 38 54 95 B
۵۵۹,۵۰ ₽
۵۳۱,۵۰ ₽
D014/32X90.A
32 90 40 44 95 A
۳۳۲,۰۰ ₽
۳۱۵,۵۰ ₽
D014/32X90.B
32 90 40 54 95 B
۵۵۹,۵۰ ₽
۵۳۱,۵۰ ₽
D014/38X77.A
38 77 46 54 80 A
۳۸۱,۵۰ ₽
۳۶۲,۵۰ ₽
D014/38X100.A
38 100 46 54 105 A
۴۷۰,۵۰ ₽
۴۴۷,۰۰ ₽
D014/38X100.B
38 100 46 64 105 B
۹۲۵,۵۰ ₽
۸۷۹,۵۰ ₽
D014/38X120.A
38 120 46 54 120 A
تماس بگیرید
D014/38X120.B
38 120 46 64 120 B
تماس بگیرید
D014/40X100.B
40 100 48 64 105 B
۹۲۵,۵۰ ₽
۸۷۹,۵۰ ₽
D014/40X120.B
40 120 48 64 120 B
۱ ۲۱۱,۰۰ ₽
۱ ۱۵۰,۵۰ ₽
D014/48X95.A
48 95 56 64 95 A
۶۷۸,۵۰ ₽
۶۴۴,۵۰ ₽
D014/48X95.B
48 95 56 73 95 B
۱ ۱۸۰,۰۰ ₽
۱ ۱۲۱,۰۰ ₽
D014/48X120.A
48 120 56 64 120 A
۹۰۰,۰۰ ₽
۸۵۵,۰۰ ₽
D014/48X120.B
48 120 56 73 120 B
۱ ۵۳۳,۰۰ ₽
۱ ۴۵۶,۵۰ ₽
D014/50X95.B
50 95 58 73 95 B
۱ ۱۸۰,۰۰ ₽
۱ ۱۲۱,۰۰ ₽
D014/50X120.A
50 120 58 64 120 A
۹۰۰,۰۰ ₽
۸۵۵,۰۰ ₽
D014/50X120.B
50 120 58 73 120 B
۱ ۵۳۳,۰۰ ₽
۱ ۴۵۶,۵۰ ₽
D014/60X120.A
60 120 68 79 120 A
۱ ۱۵۳,۰۰ ₽
۱ ۰۹۵,۵۰ ₽
D014/60X120.B
60 120 68 87 120 B
۱ ۹۱۷,۵۰ ₽
۱ ۸۲۱,۵۰ ₽
D014/63X120.A
63 120 71 79 120 A
۱ ۱۵۳,۰۰ ₽
۱ ۰۹۵,۵۰ ₽
D014/63X120.B
63 120 71 81 120 B
۱ ۹۱۷,۵۰ ₽
۱ ۸۲۱,۵۰ ₽
D014/80X120.A
80 120 92 105 120 A
۲ ۳۶۰,۰۰ ₽
۲ ۲۴۲,۰۰ ₽
D014/80X120.B
80 120 92 115 120 B
۲ ۸۵۳,۰۰ ₽
۲ ۷۱۰,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد