پایه میله راهنما D131

Guide Pillar Flange

مشخصات :

● فلانچ مستطيل
● جنس : چدن


تصویر پایه میله راهنما D131
تصویر پایه میله راهنما D131
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
فایل سه بعدی CATPart برای پایه میله راهنما D131 d131-catart.rar 107.8 KB پاییز 1401
فایل سه بعدی STP برای پایه میله راهنما D131 d131-stp.rar 155.3 KB پاییز 1401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 a b e1 e2 t1 h h1 d4 d3 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
D131/24
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50
€۶/۹۱
€۶/۷۳
D131/25
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50
€۶/۹۱
€۶/۷۳
D131/30
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65
€۹/۵۰
€۹/۲۷
D131/32
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65
€۹/۵۰
€۹/۲۷
D131/38
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80
€۱۳/۹۱
€۱۳/۵۶
D131/50
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96
€۲۱/۵۷
€۲۱/۰۴
D131/19
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45
€۶/۱۴
€۵/۹۹
D131/20
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45
€۶/۱۴
€۵/۹۹
D131/40
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80
€۱۳/۹۱
€۱۳/۵۶
D131/48
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96
€۲۱/۵۷
€۲۱/۰۴
D131/60
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110
€۲۹/۰۶
€۲۸/۳۴
D131/63
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110
€۲۹/۰۶
€۲۸/۳۴
D131/80
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130
€۴۰/۸۳
€۳۹/۸۱
نظر خودتان را بنویسد