شیر اطمینان | SET150

Relief Valve

مشخصات :

شیر اطمینان فشار پایین SET150 هنگام افزایش فشار، به صورت خودکار باز شده و با تخلیه قله های فشار به هوای آزاد، فشار خط گاز را مهار می کند. این کنترل به محض کاهش فشار به کمتر از فشار تنظیمی شیر بسته می شود. استفاده از شیر اطمینان هنگامی که سرعت گاز در خط گاز از 30m/s تجاوز کند حتما پیشنهاد می شود.SET150 برای فشار ورودی بیشینه تا 500 میلی بار قابل استفاده است.
• الزامات کلی مطابق با استاندارد ملی ایران : 22107 INSO
• مطابق با دستورالعمل داخلی : WI-016
در تطابق با بند 17-11-2-6 مبحث هفدهم از مقررات ملی ساختمان
• دامنه دما : 15c- تا 60c
• نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
• رزوه اتصالات : DN25 (RP1)
مطابق با 10226 EN و 1- 7 ISO
• بیشینه فشار ورودی : 500mbar

خرید محصول
اشتراک گذاری
تصویر شیر اطمینان | SET150
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
کاتالوگ کنترل های خط گاز مشعل gas-controls.pdf 3.7 MB پاییز 1401
راهنمای شیر اطمینان فشار پایین SET150 DN25.pdf 410.5 KB پاییز 1401
کاتالوگ شیر اطمینان gas-controls-relief-valve.pdf 1.2 MB
در حال بارگیری محصولات...
نظر خودتان را بنویسد

اگر پرسش یا نظری دارید ثبت کنید و امتیاز بگیرید.