شیر قطع سریع فشار بیشینه | SET275

Max. Pressure Shut off Valve

مشخصات :

شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 با هدف ایمن سازی، جریان گاز را از بالا دست مسدود می کند. بسته شدن جریان گاز به صورت خودکار وقتی اتفاق می افتد که فشار خط به فشار تنظیم شده در شیر قطع افزایش یابد. پس از بسته شدن، بازنشانی شیر صرفا به صورت دستی و پس از رفع عامل افزاینده فشار خط امکان پذیر است.
• الزامات کلی مطابق با استاندارد ملی ايران : INSO 22107
• گروه استحکام : گروه 2
• طبقه بندي نيروي گاز بندي A : مطابق بند 3-8 استاندارد ملی ISIRI 6800
• دامنه دماي محيط کاري : 60c تا 15c-
•نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
• اتصالات :
رزوه ای
DN40(RP1 1/2 )
DN50(RP2)
مطابق استاندارد 10226 EN و 1 – 7 ISO
فلانچ ها مطابق با استاندارد 7005 ISO و 4 – 1092 DIN
• رزوه اتصال حسگر فشار :  DN8(G1/4)
مطابق با DIN ISO 228
• بیشینه فشار ورودی کاری (P1max) :  5 (bar)
• زمان بسته شدن : 1sec ≥


تصویر شیر قطع سریع فشار بیشینه | SET275
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
کاتالوگ کنترل های خط گاز مشعل gas-controls.pdf 3.7 MB پاییز 1401
کاتالوگ شیر قطع سریع فشار بیشینه shut-off-valve.pdf 1.3 MB
راهنمای شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 SET275 DN40،DN50.pdf 566.4 KB پاییز 1401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار قطع (میلی بار) قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
SET275/DN40/5/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار 30 - 250 میلی بار
€۱۳۹/۷۱
€۱۳۶/۲۲
SET275/DN40/5/30250/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار 30 - 250 میلی بار
€۱۳۹/۷۱
€۱۳۶/۲۲
SET275/DN40/5/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار 120 - 450 میلی بار
€۱۳۹/۷۱
€۱۳۶/۲۲
SET275/DN40/5/120450/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار 120 - 450 میلی بار
€۱۳۹/۷۱
€۱۳۶/۲۲
SET275/DN40/6/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار 30 - 250 میلی بار
€۰/۰۰
SET275/DN40/6/30250/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار 30 - 250 میلی بار
€۰/۰۰
SET275/DN40/6/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار 120 - 450 میلی بار
€۰/۰۰
SET275/DN40/6/120450/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار 120 - 450 میلی بار
€۰/۰۰
SET275/DN50/5/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 5 بار 30 - 250 میلی بار
€۱۳۹/۷۱
€۱۳۶/۲۲
SET275/DN50/5/30250/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 5 بار 30 - 250 میلی بار
€۱۳۹/۷۱
€۱۳۶/۲۲
SET275/DN50/5/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 5 بار 120 - 450 میلی بار
€۱۳۹/۷۱
€۱۳۶/۲۲
SET275/DN50/5/120450/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 5 بار 120 - 450 میلی بار
€۱۳۹/۷۱
€۱۳۶/۲۲
SET275/DN50/6/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 6 بار 30 - 250 میلی بار
€۰/۰۰
SET275/DN50/6/30250/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 6 بار 30 - 250 میلی بار
€۰/۰۰
SET275/DN50/6/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 6 بار 120 - 450 میلی بار
€۰/۰۰
SET275/DN50/6/120450/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 6 بار 120 - 450 میلی بار
€۰/۰۰
نظر خودتان را بنویسد