پیچ ساچمه فنری

Spring Plunger

مشخصات :
تصویر پیچ ساچمه فنری

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش l d1 S d2 نیروی فشار فنر (N) قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
D371/4x9
9 M4 0.8 2.5 8.5to14
€۰/۰۰
D371/5x12
12 M5 0.9 3 8to14
€۰/۰۰
D371/6x14
14 M6 1 3.5 11to18
€۰/۰۰
D371/8x16
16 M8 1.5 4.5 18to31
€۰/۰۰
D371/12x22
22 M12 2.5 8 26to49
€۰/۰۰
D371/10x19
19 M10 2 6 24to45
€۰/۰۰
D371/16x24
24 M16 3.5 10 41to86
€۰/۰۰
D371/20x30
30 M20 4.5 12 56to111
€۰/۰۰
D371/24x34
34 M24 5.5 15 81to151
€۰/۰۰
نظر خودتان را بنویسد