مهره E407 T

T NUT

مشخصات :

● DIN 508
● درجه استحکام10.
● اعمال حداکثر نیرو زمانی مجاز است که تمام طول رزوه درگیر شده باشد.
● Slot _ شیار مهره T
* استفاده از تمام طول رزوه الزامیست.
** مازاد بر 508 DIN

تصویر مهره E407  T

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش Slot d a e h k قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
*E407/8/10
10 M8 9.7 15 12 6
€۰/۶۶
€۰/۶۵
E407/8/12
12 M8 11.7 18 14 7
€۰/۷۸
€۰/۷۶
E407/10/12
12 M10 11.7 18 14 7
تماس بگیرید
E407/10/16
16 M10 15.7 25 18 9
تماس بگیرید
E407/10/18
18 M10 17.7 28 20 10
تماس بگیرید
E407/12/14
14 M12 13.7 22 16 8
تماس بگیرید
E407/12/18
18 M12 17.7 28 20 10
€۱/۳۶
€۱/۳۳
E407/12/20
20 M12 19.7 32 24 12
تماس بگیرید
E407/14/16
16 M14 15.7 25 18 9
تماس بگیرید
E407/14/18
18 M14 17.7 28 20 10
€۱/۳۶
€۱/۳۳
E407/16/18
18 M16 17.7 28 20 10
تماس بگیرید
E407/16/20
20 M16 19.7 32 24 12
€۱/۶۱
€۱/۵۷
E407/16/22
22 M16 21.7 35 28 14
تماس بگیرید
E407/18/20
20 M18 19.7 32 24 12
تماس بگیرید
E407/18/22
22 M18 21.7 35 28 14
€۲/۰۹
€۲/۰۴
*E407/20/22
22 M20 21.7 35 28 14
€۲/۱۰
€۲/۰۴
E407/20/24
24 M20 23.7 40 32 16
تماس بگیرید
E407/22/28
28 M22 27.7 44 36 18
تماس بگیرید
E407/24/28
28 M24 27.7 44 36 18
تماس بگیرید
E407/5/6
6 M5 5.7 10 8 4
€۰/۰۰
E407/6/8
8 M6 7.7 13 10 6
€۰/۰۰
E407/6/10
10 M6 9.7 15 12 6
€۰/۰۰
E407/8/14
14 M8 13.7 22 16 8
€۰/۰۰
E407/8/16
16 M8 15.7 25 18 9
€۰/۰۰
E407/8/18
18 M8 17.7 28 20 10
€۰/۰۰
E407/10/14
14 M10 13.7 22 16 8
تماس بگیرید
E407/12/16
16 M12 15.7 25 18 9
تماس بگیرید
E407/16/24
24 M16 23.7 40 32 16
€۰/۰۰
E407/16/28
28 M16 27.7 44 36 18
€۰/۰۰
E407/20/28
28 M20 27.7 44 36 18
€۰/۰۰
E407/22/24
24 M22 23.7 40 32 16
€۰/۰۰
E407/24/30
30 M24 29.7 48 38 19
€۰/۰۰
E407/24/36
36 M24 35.6 54 44 22
€۰/۰۰
E407/27/32
32 M27 31.6 50 40 20
تماس بگیرید
E407/30/36
36 M30 35.6 54 44 22
€۰/۰۰
E407/30/42
42 M30 41.6 65 52 26
تماس بگیرید
E407/36/42
42 M36 41.6 65 52 26
تماس بگیرید
E407/42/48
48 M42 47.6 75 60 30
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد