مهره T برای E409 E3072

T NUT FOR E3072

مشخصات :

● Slot _ شیار مهره T

تصویر مهره T برای E409  E3072

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش Slot d a e h k l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
E409/12/18
18 M12 17.7 28 20 10 120
€۰/۰۰
E409/16/22
22 M16 21.7 35 28 14 162
€۰/۰۰
E409/20/28
28 M20 27.7 44 36 18 220
€۰/۰۰
نظر خودتان را بنویسد