گیره دقیق | PTV

مشخصات :

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سایز توضیحات قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
PTV-50
50 فولاد سخت کاری شده سطحی 62-58 راکول دقت 0.005 در 100میلیمتر عرض فک 50 م م حداکثر بازشو دهانه 65 م م طول کل 110 م م
€۷۷/۸۸
PTV-63
63 فولاد سخت کاری شده سطحی 62-58 راکول دقت 0.005 در 100میلیمتر عرض فک 63 م م حداکثر بازشو دهانه 86 م م طول کل 190 م م
€۹۳/۴۵
PTV-80
80 فولاد سخت کاری شده سطحی 62-58 راکول دقت 0.005 در 100میلیمتر عرض فک 80 م م حداکثر بازشو دهانه 98 م م طول کل 218 م م
€۱۴۰/۱۸
PTV-88
88 فولاد سخت کاری شده سطحی 62-58 راکول دقت 0.005 در 100میلیمتر عرض فک 88 م م حداکثر بازشو دهانه 125 م م طول کل 250 م م
€۱۵۵/۷۵
PTV-100
100 فولاد سخت کاری شده سطحی 62-58 راکول دقت 0.005 در 100میلیمتر عرض فک 88 م م حداکثر بازشو دهانه 125 م م طول کل 250 م م
تماس بگیرید
PTV-125
125 فولاد سخت کاری شده سطحی 62-58 راکول دقت 0.005 در 100میلیمتر عرض فک 88 م م حداکثر بازشو دهانه 125 م م طول کل 250 م م
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد