گیره هیدرولیک دایان

مشخصات :

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
VD13/240
€۵۷۶/۲۸
VD13/300
€۵۷۶/۲۸
نظر خودتان را بنویسد