انتخاب هوشمند کنترل های نسبت هوا گاز

مشخصات :
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
کاتالوگ کنترل های خط گاز مشعل gas-controls.pdf 3.7 MB پاییز 1401
کاتالوگ کنترل نسبت هوا گاز gas-air-control.pdf 1.3 MB
راهنمای کنترل نسبت هوا گاز SET282 SET282 SET285 DN25،DN40،DN50.pdf 518.6 KB پاییز 1401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) نسبت هوا / گاز قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
SET282/DN25/11/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN25 (Rp1) تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1
€۴۱/۲۱
€۴۰/۱۸
SET285/DN40/110/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1:10 - 1:2
€۸۵/۹۷
€۸۳/۸۲
SET285/DN40/11/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1
€۷۰/۹۳
€۶۹/۱۶
SET285/DN50/101/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN50 (Rp 2) تا 500 میلی بار 2 - 120 10:1 - 2:1
€۸۵/۹۷
€۸۳/۸۲
SET285/DN50/11/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN50 (Rp 2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1
€۷۰/۹۳
€۶۹/۱۶
SET285/DN50/110/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN50 (Rp 2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1:10 - 1:2
€۸۵/۹۷
€۸۳/۸۲
SET282/DN25/101/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN25 (Rp1) تا 500 میلی بار 2 - 120 10:1 - 2:1
€۵۰/۱۵
€۴۸/۹۰
SET282/DN25/101/05/T34
کنترل نسبت هوا گاز DN25 (Rp1) تا 500 میلی بار 2 - 120 10:1 - 2:1
€۵۰/۹۳
€۴۹/۶۶
SET282/DN25/110/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1:10 - 1:2
€۵۰/۱۵
€۴۸/۹۰
SET282/DN25/11/05/T34
کنترل نسبت هوا گاز DN25 (Rp1) تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1
€۴۱/۹۹
€۴۰/۹۴
SET285/DN40/101/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 500 میلی بار 2 - 120 10:1 - 2:1
€۸۵/۹۷
€۸۳/۸۲
SET285/DN50/11/05/T34
کنترل نسبت هوا گاز DN50 (Rp 2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1
€۷۱/۷۱
€۶۹/۹۱
نظر خودتان را بنویسد