انتخاب هوشمند فیلتر های گاز

مشخصات :
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
کاتالوگ کنترل های خط گاز مشعل gas-controls.pdf 3.7 MB پاییز 1401
کاتالوگ رگلاتور gas-controls-regulator.pdf 1.6 MB
کاتالوگ فیلترها gas-controls-filters.pdf 1.3 MB
راهنمای فیلتر گاز SET304, SET345, SET351, SET352 filter.pdf 697.3 KB پاییز 1401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش اتصال فشار کاری قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
SET345/DN15/2
DN15 (Rp 1/2 ) تا 2 بار
€۸/۳۸
€۸/۱۷
SET345/DN15/5
DN15 (Rp 1/2 ) تا 5 بار
€۸/۳۸
€۸/۱۷
SET345/DN20/2
DN20 (Rp 3/4 ) تا 2 بار
€۸/۳۸
€۸/۱۷
SET345/DN20/6
DN20 (Rp 3/4 ) تا 6 بار
€۸/۳۸
€۸/۱۷
SET304/DN20/2
DN20 (Rp 3/4 ) تا 2 بار
€۲/۵۹
€۲/۵۲
SET345/DN25/2
DN25 (Rp1) تا 2 بار
€۸/۳۸
€۸/۱۷
SET345/DN25/5
DN25 (Rp1) تا 5 بار
€۸/۳۸
€۸/۱۷
SET352/DN40/2
DN40 (Rp 1 1/2) تا 2 بار
€۱۸/۸۸
€۱۸/۴۰
SET352/DN40/5
DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار
€۱۸/۸۸
€۱۸/۴۰
SET352/DN50/2
DN50 (Rp 2) تا 2 بار
€۱۸/۸۸
€۱۸/۴۰
SET352/DN50/5
DN50 (Rp 2) تا 5 بار
€۱۸/۸۸
€۱۸/۴۰
SET351/DN65/6/T34
DN65 تا 6 بار
€۱۱۰/۹۹
€۱۰۸/۲۱
SET351/DN80/2/T34
DN80 تا 2 بار
€۱۱۶/۸۱
€۱۱۳/۸۹
SET351/DN80/5/T34
DN80 تا 5 بار
€۱۱۶/۸۱
€۱۱۳/۸۹
SET351/DN100/2/T34
DN100 تا 2 بار
€۱۵۰/۷۰
€۱۴۶/۹۴
SET351/DN100/5/T34
DN100 تا 5 بار
€۱۵۰/۷۰
€۱۴۶/۹۴
SET345/DN20/5
DN20 (Rp 3/4 ) تا 5 بار
€۸/۳۸
€۸/۱۷
نظر خودتان را بنویسد