F80

 • صفحه F80

  ● جنس:2312
  ● M10 : t= 15 , t1=20
  ● M12 : t= 18 , t1=25
  ● M16 : t= 26 , t1=36
  ● M20 : t= 22 , t1=46
  ● صفحات استاندارد قالبهای تزریق پلاستیک , لاستیک و دایکست که به گونه ای دقتها و تلرانسها لحاظ شده که کاملا مدولار قابل ارائه می باشد.


    فایل STP   فایل CATPart

  ...