بوش راهنما D016

Guide Bush

مشخصات :

● پله دار - نصب آزاد - چسبی
● جنس:1.7131,720HV~

تصویر بوش راهنما D016
تصویر بوش راهنما D016
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
فایل سه بعدی CATPart برای بوش راهنما D016 d016-catpart.rar 178.3 KB پاییز 1401
فایل سه بعدی STP برای بوش راهنما D016 d016-stp.rar 454.2 KB پاییز 1401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l3 l1 l2 d2 d3 d5 سیستم راهنما قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
D016/19x34.B
19 34 40 22 25 35 39 B
۳۳۹,۰۰ ₽
۳۳۰,۵۰ ₽
D016/19x43.B
19 43 50 31 25 35 39 B
۳۵۰,۵۰ ₽
۳۴۱,۵۰ ₽
D016/20x34.A
20 34 40 22 26 35 39 A
۲۶۱,۵۰ ₽
۲۵۵,۰۰ ₽
D016/20x34.B
20 34 40 22 26 35 39 B
۳۳۹,۰۰ ₽
۳۳۰,۵۰ ₽
D016/20x43.A
20 43 50 31 26 35 39 A
۲۷۲,۰۰ ₽
۲۶۵,۵۰ ₽
D016/20x43.B
20 43 50 31 26 35 39 B
۳۵۰,۵۰ ₽
۳۴۱,۵۰ ₽
D016/20x59.B
20 59 65 31 26 35 39 B
۳۶۸,۵۰ ₽
۳۵۹,۵۰ ₽
D016/24x34.B
24 34 40 22 30 40 44 B
۳۹۵,۵۰ ₽
۳۸۶,۰۰ ₽
D016/24x56.A
24 56 65 31 30 40 44 A
۳۰۷,۰۰ ₽
۲۹۹,۵۰ ₽
D016/24x56.B
24 56 65 31 30 40 44 B
۴۲۷,۰۰ ₽
۴۱۶,۵۰ ₽
D016/24x67.A
24 67 - 31 30 40 44 A
۳۲۳,۵۰ ₽
۳۱۵,۵۰ ₽
D016/25x34.A
25 34 40 22 31 40 44 A
۲۷۴,۰۰ ₽
۲۶۷,۰۰ ₽
D016/25x34.B
25 34 40 22 31 40 44 B
۳۹۵,۵۰ ₽
۳۸۶,۰۰ ₽
D016/25x56.A
25 56 65 31 31 40 44 A
۳۰۷,۰۰ ₽
۲۹۹,۵۰ ₽
D016/25x56.B
25 56 65 31 31 40 44 B
۴۲۷,۰۰ ₽
۴۱۶,۵۰ ₽
D016/25x87.B
25 87 95 31 31 40 44 B
۴۷۵,۰۰ ₽
۴۶۳,۰۰ ₽
D016/30x41.A
30 41 50 29 38 50 53 A
۳۲۲,۵۰ ₽
۳۱۴,۵۰ ₽
D016/30x68.A
30 68 80 36 38 50 53 A
۳۸۳,۵۰ ₽
۳۷۴,۰۰ ₽
D016/30x68.B
30 68 80 36 38 50 53 B
۶۰۴,۵۰ ₽
۵۸۹,۰۰ ₽
D016/30x81.A
30 81 - 36 38 50 53 A
۴۱۱,۵۰ ₽
۴۰۱,۰۰ ₽
D016/32x41.A
32 41 50 29 40 50 53 A
۳۲۲,۵۰ ₽
۳۱۴,۵۰ ₽
D016/32x41.B
32 41 50 29 40 50 53 B
۵۴۸,۰۰ ₽
۵۳۴,۰۰ ₽
D016/32x68.A
32 68 80 36 40 50 53 A
۳۸۳,۵۰ ₽
۳۷۴,۰۰ ₽
D016/32x81.A
32 81 - 36 40 50 53 A
۴۱۱,۵۰ ₽
۴۰۱,۰۰ ₽
D016/32x99.B
32 99 105 36 40 50 53 B
۶۷۵,۵۰ ₽
۶۵۹,۰۰ ₽
D016/38x68.A
38 68 80 36 46 60 63 A
۴۹۷,۵۰ ₽
۴۸۵,۰۰ ₽
D016/38x68.B
38 68 80 36 46 60 63 B
۸۰۸,۰۰ ₽
۷۸۷,۵۰ ₽
D016/38x81.A
38 81 - 36 46 60 63 A
۵۳۷,۵۰ ₽
۵۲۴,۰۰ ₽
D016/40x68.A
40 68 80 36 48 60 63 A
۴۹۷,۵۰ ₽
۴۸۵,۰۰ ₽
D016/40x81.A
40 81 - 36 48 60 63 A
۵۳۷,۵۰ ₽
۵۲۴,۰۰ ₽
D016/60x150.B
60 150 160 56 68 85 88 B
۲ ۳۷۵,۵۰ ₽
۲ ۳۱۶,۵۰ ₽
D016/19x34.A
19 34 40 22 25 35 39 A
۲۶۱,۵۰ ₽
۲۵۵,۰۰ ₽
D016/19x43.A
19 43 50 31 25 35 39 A
۲۷۲,۰۰ ₽
۲۶۵,۵۰ ₽
D016/19x59.B
19 59 65 31 25 35 39 B
۳۶۸,۵۰ ₽
۳۵۹,۵۰ ₽
D016/24x34.A
24 34 40 22 30 40 44 A
۲۷۴,۰۰ ₽
۲۶۷,۰۰ ₽
D016/24x87.B
24 87 95 31 30 40 44 B
۴۷۵,۰۰ ₽
۴۶۳,۰۰ ₽
D016/25x67.A
25 67 - 31 31 40 44 A
۳۲۳,۵۰ ₽
۳۱۵,۵۰ ₽
D016/30x41.B
30 41 50 29 38 50 53 B
۵۴۸,۰۰ ₽
۵۳۴,۰۰ ₽
D016/30x99.B
30 99 105 36 38 50 53 B
۶۷۵,۵۰ ₽
۶۵۹,۰۰ ₽
D016/32x68.B
32 68 80 36 40 50 53 B
۶۰۴,۵۰ ₽
۵۸۹,۰۰ ₽
D016/38x44.A
38 44 50 29 46 60 63 A
۴۲۵,۰۰ ₽
۴۱۴,۵۰ ₽
D016/38x44.B
38 44 50 29 46 60 63 B
۷۳۹,۰۰ ₽
۷۲۰,۵۰ ₽
D016/38x107.B
38 107 120 36 46 60 63 B
۹۲۸,۰۰ ₽
۹۰۴,۵۰ ₽
D016/40x44.A
40 44 50 29 48 60 63 A
۴۲۵,۰۰ ₽
۴۱۴,۵۰ ₽
D016/40x44.B
40 44 50 29 48 60 63 B
۷۳۹,۰۰ ₽
۷۲۰,۵۰ ₽
D016/40x68.B
40 68 80 36 48 60 63 B
۸۰۸,۰۰ ₽
۷۸۷,۵۰ ₽
D016/40x107.B
40 107 120 36 48 60 63 B
۹۲۸,۰۰ ₽
۹۰۴,۵۰ ₽
D016/48x55.A
48 55 65 36 56 70 74 A
۸۰۲,۵۰ ₽
۷۸۲,۵۰ ₽
D016/48x55.B
48 55 65 36 56 70 74 B
۱ ۰۷۲,۰۰ ₽
۱ ۰۴۵,۵۰ ₽
D016/48x82.A
48 82 95 46 56 70 74 A
۹۰۸,۰۰ ₽
۸۸۵,۰۰ ₽
D016/48x82.B
48 82 95 46 56 70 74 B
۱ ۲۵۵,۵۰ ₽
۱ ۲۲۴,۵۰ ₽
D016/48x96.A
48 96 - 46 56 70 74 A
۹۶۶,۰۰ ₽
۹۴۲,۰۰ ₽
D016/48x126.B
48 126 140 46 56 70 74 B
۱ ۵۱۱,۵۰ ₽
۱ ۴۷۳,۵۰ ₽
D016/50x55.A
50 55 65 36 58 70 74 A
۸۰۲,۵۰ ₽
۷۸۲,۵۰ ₽
D016/50x55.B
50 55 65 36 58 70 74 B
۱ ۰۷۲,۰۰ ₽
۱ ۰۴۵,۵۰ ₽
D016/50x82.A
50 82 95 46 58 70 74 A
۹۰۸,۰۰ ₽
۸۸۵,۰۰ ₽
D016/50x82.B
50 82 95 46 58 70 74 B
۱ ۲۵۵,۵۰ ₽
۱ ۲۲۴,۵۰ ₽
D016/50x96.A
50 96 - 46 58 70 74 A
۹۶۶,۰۰ ₽
۹۴۲,۰۰ ₽
D016/50x126.B
50 126 140 46 58 70 74 B
۱ ۵۱۱,۵۰ ₽
۱ ۴۷۳,۵۰ ₽
D016/60x122.A
60 122 - 56 68 85 88 A
۱ ۶۰۸,۵۰ ₽
۱ ۵۶۸,۵۰ ₽
D016/63x122.A
63 122 - 56 71 85 88 A
۱ ۶۰۸,۵۰ ₽
۱ ۵۶۸,۵۰ ₽
D016/63x150.B
63 150 160 56 71 85 88 B
۰,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد